Not operátor

Negálja a kifejezést a bitek invertálásával.

Szintaxis:


Eredmény = Not Kifejezés

Paraméterek:

Eredmény: Bármilyen numerikus változó, amely a negálás eredményét tárolja.

Kifejezés: Bármilyen negálni kívánt kifejezés.

Egy logikai kifejezés negálásánál a True (igaz) érték False (hamis) értékké változik, a False (hamis) érték pedig True (igaz) értékké változik.

Bitenkénti negálásnál az összes bit invertálódik.

Példa:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' -11-et ad vissza
    vOut = Not(vC > vD) ' -1-et ad vissza
    vOut = Not(vB > vA) ' -1-et ad vissza
    vOut = Not(vA > vB) ' 0-t ad vissza
End Sub

Támogasson minket!