Imp operátor

Két kifejezés logikai implikációját számolja ki.

Szintaxis:


Eredmény = Kifejezés1 Imp Kifejezés2

Paraméterek:

Eredmény: Bármilyen numerikus kifejezés, amely az implikáció eredményét tárolja.

Kifejezés1, Kifejezés2: Bármely kifejezések. amelyeket az Imp operátorral szeretné kiértékelni.

Ha logikai kifejezéseknél alkalmazza az Imp operátort, akkor False (hamis) értéket csak akkor kaphat, ha az első kifejezés True (igaz), a második kifejezés pedig False (hamis) volt.

Ha bitkifejezéseknél használja az Imp operátort, az eredményből akkor lesz egy bit törölve, ha a megfelelő bit az első kifejezésben be volt állítva, míg a második kifejezésben törölve van.

Példa:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' -1-et ad vissza
  vOut = B > A Imp B > C ' -1-et ad vissza
  vOut = A > B Imp B > D ' 0-t ad vissza
  vOut = (B > D Imp B > A) ' -1-et ad vissza
  vOut = B Imp A ' -1-et ad vissza
End Sub

Támogasson minket!