Logical Operators

A LibreOffice Basic a következő logikai operátorokat támogatja.

A logikai operátorok két kifejezés, vagy változó értékét vonják össze bitenként. Így például le tudja tesztelni, hogy bizonyos bitek be vannak-e állítva, vagy sem.

AND operátor

Logikailag összevon két kifejezést.

Eqv operátor

Kiszámolja két logikai kifejezés ekvivalenciáját.

Imp operátor

Két kifejezés logikai implikációját számolja ki.

Not operátor

Negálja a kifejezést a bitek invertálásával.

Or operátor

Két kifejezésen logikai VAGY műveletet hajt végre.

XOR operátor

Két kifejezésen Kizáró vagy műveletet hajt végre.

Támogasson minket!