On Error GoTo ... Resume utasítás

Hiba esetén elindít egy hibakezelő rutint, vagy folytatja a program futtatását.

Szintaxis:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Paraméterek:

GoTo Címke: Hiba esetén elindítja a „Címke” sorban kezdődő hibakezelő rutint.

Resume Next: Hiba esetén a program futtatása a hibás utasítás utáni utasítás végrehajtásával fog folytatódni.

GoTo 0: Kikapcsolja a hibakezelőt az aktuális eljárásban.

Lokális: Az „On error” globális hatókörben van, és addig aktív, amíg egy másik „On error” utasítás nem írja felül. Az „On Local error” lokális, és arra a rutinra vonatkozik, amelyik meghívta. A lokális hibakezelés felülírja a korábbi globális beállításokat. Amikor a meghívó rutin kilép, a lokális hibakezelő automatikusan érvényét veszti, és visszaállnak a globális beállítások.

Az On Error GoTo utasítás a makró futás közbeni hibáinak lekezelésére szolgál.

Példa:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Ez egy szövegsor"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Támogasson minket!