Err függvény

Visszaadja a program futtatása közben fellépő hibát azonosító hibakódot.

Szintaxis:


Err

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Az Err függvényt a hibakezelő rutinok esetén használja a hibák meghatározására és javítására.

Példa:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler REM Hibakezelő beállítása
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM A hibát egy nem létező fájl okozza
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Hiba" & err & ": " & Error$ + chr(13) + "A következő sorban : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Hiba történt"
End Sub

Támogasson minket!