Erl függvény

Visszaadja azon sor számát, amelyben a program futtatása során hiba történt.

Szintaxis:


Erl

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Jegyzet ikon

Az Erl függvény csak a sor számát adja vissza, nem pedig a sor címkéjét.


Példa:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Hibakezelő beállítása
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' A hibát egy nem létező fájl okozza
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Hiba" & err & ": " & Error$ + chr(13) + "A következő sorban : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Hiba történt"
End Sub

Támogasson minket!