Basic konstansok

Basic programokban használt konstansok

Logikai konstansok

Név

Típus

Érték

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Példa:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematikai konstans

Név

Típus

Érték

Pi

Double

3.14159265358979


Példa:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektum konstansok

Név

Típus

Használat

Empty

Variant

Az Empty érték azt jelzi, hogy a változó nem lett inicializálva.

Null

null

Jelzi, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

Nothing

Object

Rendelje hozzá a Nothing objektumot egy változóhoz, hogy törölje az előző hozzárendelést.


Példa:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

További VBA konstansok

A következő konstansok akkor érhetőek el, ha a VBA kompatibilitási mód engedélyezett.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Nevesített konstans

Hexadecimális (decimális) érték

Leírás

vbTrue

-1

A vbTriState felsorolás része.

vbFalse

0

A vbTriState felsorolás része.

vbUseDefault

-2

A vbTriState felsorolás része.

vbCr

\x0D (13)

CR – Kocsi vissza

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – Kocsi vissza és soremelés

vbFormFeed

\x0c (12)

FF – Lapemelés

vbLf

\x0A (10)

LF – Soremelés

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF vagy CRLF

vbNullString

""

Null karakterlánc

vbTab

\x09 (9)

HT – Vízszintes tabulátor

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – Függőleges tabulátor


Please support us!