Basic Constants

Basic programokban használt konstansok

Logikai konstansok

Név

Típus

Érték

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Példa:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematikai konstans

Név

Típus

Érték

Pi

Double

3.14159265358979


Példa:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektum konstansok

Név

Típus

Használat

Empty

Variant

Az Empty érték azt jelzi, hogy a változó nem lett inicializálva.

Null

null

Jelzi, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

Nothing

Object

Rendelje hozzá a Nothing objektumot egy változóhoz, hogy törölje az előző hozzárendelést.


Példa:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Named Constants

Nevesített konstans

Egész érték

Definíció

MB_OK

0

Csak az OK gombot jeleníti meg.

MB_OKCANCEL

1

Az OK és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

A Megszakítás, az Újra és a Mellőzés gombot jeleníti meg.

MB_YESNOCANCEL

3

Az Igen, a Nem és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_YESNO

4

Az Igen és a Nem gombot jeleníti meg.

MB_RETRYCANCEL

5

Az Újra és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_ICONSTOP

16

A Stop ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONQUESTION

32

A Kérdőjel ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONEXCLAMATION

48

A Felkiáltójel ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONINFORMATION

64

Az Információ ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

128

A párbeszédablak első gombja az alapértelmezett gomb.

MB_DEFBUTTON2

256

A párbeszédablak második gombja az alapértelmezett gomb.

MB_DEFBUTTON3

512

A párbeszédablak harmadik gombja az alapértelmezett gomb.


GetAttr Named Constants

Nevesített konstans

Érték

Definíció

ATTR_NORMAL

0

Normál fájlok.

ATTR_READONLY

1

Csak olvasható fájlok.

ATTR_HIDDEN

2

Rejtett fájl

ATTR_SYSTEM

4

Rendszerfájl

ATTR_VOLUME

8

Visszaadja a kötet nevét

ATTR_DIRECTORY

16

Csak a könyvtár nevét adja vissza.

ATTR_ARCHIVE

32

A fájl az utolsó biztonsági mentés után megváltozott (Archív bit).


Data Type Named Constants

TypeName
értékek

Megnevezett
állandó

VarType
values

Változó típusa

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Nincs érvényes adat


További VBA konstansok

A következő konstansok akkor érhetőek el, ha a VBA kompatibilitási mód engedélyezett.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


VBA Color Named Constants

Nevesített konstans

Red, Green, Blue
composition

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Named Constants

Nevesített konstans

Tizedesérték

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Named Constants

Nevesített konstans

Érték

Leírás

vbGeneralDate

0

Displays a date and/or time as defined in your system's General Date setting. If a date only, no time is displayed; If a time only, no date is displayed.

vbLongDate

1

Display a date using the long date format specified in your computer's regional settings.

vbShortDate

2

Display a date using the short date format specified in your computer's regional settings.

vbLongTime

3

Displays a time as defined in your system's Long Time settings.

vbShortTime

4

Display a time using the 24-hour format (hh:mm).


StrConv VBA Named Constants

Átalakítás

Érték

Leírás

vbUpperCase

1

Converts Text characters to uppercase.

vbLowerCase

2

Converts Text characters lowercase.

vbProperCase

3

Converts the first letter of every word in Text to uppercase.

vbWide

4

Converts narrow (half-width) characters in Text to wide (full-width) characters.

vbNarrow

8

Converts wide (full-width) characters in Text to narrow (half-width) characters.

vbKatakana

16

Converts Hiragana characters in Text to Katakana characters.

vbHiragana

32

Converts Katakana characters in Text to Hiragana characters.

vbUnicode

64

Converts Text characters to Unicode characters using the default code page of the system.

vbFromUnicode

128

Converts Text characters from Unicode to the default code page of the system.


WeekDayName VBA Named Constants

Érték

VBA-állandó

Leírás

0

vbUseSystemDayOfWeek

Use system locale settings

1

vbSunday

Vasárnap (alapértelmezett)

2

vbMonday

Hétfő

3

vbTuesday

Kedd

4

vbWednesday

Szerda

5

vbThursday

Csütörtök

6

vbFriday

Péntek

7

vbSaturday

Szombat


Miscellaneous VBA Named Constants

Nevesített konstans

Hexadecimális (decimális) érték

Leírás

vbTrue

-1

A vbTriState felsorolás része.

vbFalse

0

A vbTriState felsorolás része.

vbUseDefault

-2

A vbTriState felsorolás része.

vbCr

\x0D (13)

CR – Kocsi vissza

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – Kocsi vissza és soremelés

vbFormFeed

\x0c (12)

FF – Lapemelés

vbLf

\x0A (10)

LF – Soremelés

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF vagy CRLF

vbNullString

""

Null karakterlánc

vbTab

\x09 (9)

HT – Vízszintes tabulátor

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – Függőleges tabulátor


Támogasson minket!