Timer függvény

Visszaad egy olyan értéket, amely az éjfél óta eltelt másodpercek számát adja meg.

Jegyzet ikon

Először a Timer függvény meghívására szolgáló változót kell deklarálni, majd hozzá kell rendelni egy „Long” (hosszú egész) adattípust, ellenkező esetben a dátum kerül visszaadásra.


Szintaxis:


Timer

Visszatérési érték:

Dátum

Példa:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Éjfél óta eltelt másodpercek"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Az idő"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Támogasson minket!