Timer Function

Visszaad egy olyan értéket, amely az éjfél óta eltelt másodpercek számát adja meg.

Jegyzet ikon

Először a Timer függvény meghívására szolgáló változót kell deklarálni, majd hozzá kell rendelni egy „Long” (hosszú egész) adattípust, ellenkező esetben a dátum kerül visszaadásra.


Szintaxis:


 Timer

Visszatérési érték:

Dátum

Példa:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Támogasson minket!