TimeValue függvény

Kiszámít egy soros időértéket a megadott órából, percből és másodpercből - karakterláncként átadott paraméterek -, amelyek az időt egy numerikus értékként ábrázolják. Az érték segítségével kiszámítható az idők közötti különbség.

Szintaxis:


TimeValue (Szöveg As String)

Visszatérési érték:

Dátum

Paraméterek:

Szöveg: String (karakterlánc) kifejezés, amely tartalmazza az "ÓÓ:PP:MM" formátumban kiszámítani kívánt értéket.

Használja a TimeValue függvényt bármely idő normál számértékké való átalakításához, így akár időkülönbségeket is kiszámolhat.

Ez a TimeValue függvény Variant típust ad vissza (VarType 7 - Date (dátum)), és az értéket egy 0 és 0.9999999999 közötti double (dupla pontosságú) számként tárolja el.

A DateSerial és a DateValue függvénnyel ellentétben, ahol a soros dátumértékek egy rögzített dátumhoz viszonyított napok száma, a TimeValue függvény által visszaadott értékekkel számításokat is lehet végezni, de viszont nem lehet őket megbecsülni.

A TimeSerial függvényben egyedi paramétereket adhat át (óra, perc, másodperc) külön numerikus kifejezésekként. A TimeValue függvénynek egy időt tartalmazó karakterláncot adhat át paraméterként.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

13 Az adattípus nem egyezik

Példa:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "kezdési idő"
  b1 = "befejezési idő"
  c1 = "teljes idő"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Támogasson minket!