DateSerial Function

Visszaad egy Date (dátum) értéket az adott évhez, hónaphoz vagy naphoz.

Szintaxis:


DateSerial (év, hónap, nap)

Visszatérési érték:

Dátum

Paraméterek:

Év: Integer (egész szám) kifejezés, amely az évet jelzi. A 0 és 99 közötti értékek 1900-1999 évekként kerülnek értelmezésre. A tartományon kívül eső évek esetén mind a négy számjegyet meg kell adnia.

Hónap: Integer (egész szám) kifejezés, amely az adott év hónapját jelzi. Az elfogadott tartomány 1-12.

Nap: Integer (egész szám) kifejezés, amely az adott hónap napját jelzi. Az elfogadott tartomány 1-31, a hónaptól függően. Nincs hibajelzés, ha egy 31 napnál rövidebb hónapnál nem létező napot ad meg.

A DateSerial függvény visszaadja az 1899. december 30. és az adott dátum közötti napok számát. A függvény segítségével kiszámíthatja a két dátum közötti különbséget.

A DateSerial függvény Variant adattípust ad vissza 7-es VarType (Dátum) altípussal. Belsőleg ez az érték double (dupla pontosságú) értékként tárolódik, így ha az adott dátum 1.1.1900, akkor a visszaadott érték 2. A negatív értékek az 1899. december 30. előtti dátumoknak felelnek meg.

Ha a megadott dátum az elfogadott tartományon kívül esik, akkor a LibreOffice Basic hibaüzenetet ad vissza.

Ha a DateValue függvényt dátumot tartalmazó karakterláncként adja meg, akkor a DateSerial függvény a paramétereket (év, hónap, nap) külön numerikus kifejezésként számítja ki.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' 23476-ot ad vissza
   MsgBox sDate ' 04/09/1964-et ad vissza
 End Sub

Támogasson minket!