Dátumértékek átalakítása

Az alábbi függvények a dátumértékek számmá alakítására, valamint visszaalakítására szolgálnak.

DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

DateValue Function

Returns a Date object from a string representing a date.

The returned object is represented internally as a single numeric value corresponding to the specified date. This value can be used to calculate the number of days between two dates.

Day függvény

A hónap napját ábrázoló értéket ad vissza a DateSerial vagy DateValue által létrehozott soros dátumszám alapján.

Month függvény

A DateSerial vagy a DateValue függvénnyel létrehozott soros dátumérték alapján meghatározott év egy hónapját adja vissza.

WeekDay Function

This function returns the number corresponding to the weekday represented by a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue functions.

Year függvény

Visszaadja a DateSerial vagy DateValue függvény által meghatározott soros dátumértéknek megfelelő évet.

CDateToIso függvény

Visszaadja a dátumot ISO formátumban, elválasztók nélkül (YYYYMMDD) a dátum sorszámból, amelyet a DateSerial, a DateValue vagy a CDateFromIso függvény állított elő.

Az év rész legalább négy számjegyből áll, vezető nullákkal, ha az abszolút értéke kisebb mint 1000; negatív is lehet egy vezető mínusz jel megadásával, ha időszámítás előtti évet jelöl; és több mint négy számjegyből is állhat, ha az abszolút értéke nagyobb mint 9999. A visszaadott formázott karakterlánc a „-327680101” és „327671231” közé esik.

Jegyzet ikon

A 100-nál kisebb, és 9999-nél nagyobb évek a LibreOffice 5.4 óta támogatottak.


CDateFromIso függvény

Visszaadja a belső dátumszámot egy olyan karakterláncból, amely ISO formátumú (YYYYMMDD vagy YYYY-MM-DD) dátumot tartalmaz.

Az év résznek vagy kettő (a kompatibilitás érdekében csak YYMMDD formátumban támogatott, elválasztók nélkül), vagy legalább négy számjegyből kell állnia. Négy számjegy esetén kezdő nullákat kell használni, ha az érték kisebb mint 1000; mínuszjel használatával lehet negatív, ekkor időszámítás előtti évet jelöl; és lehet négy számnál hosszabb is, ha az abszolútértéke nagyobb mint 9999. A formázott karakterlánc „-327680101” és „327671231” között, illetve „-32768-01-01” és „-32767-12-31” között lehet.

Az érvénytelen dátum hibát okoz. A 0. év nem elfogadott, az időszámítás előtti utolsó nap -0001-12-32, a következő nap pedig 0001-01-01. Az 1582-10-15 előtti dátumok a proleptikus Gergely-naptár szerint értendőek.

Tipp ikon

Amikor egy dátum sorszámát nyomtatható karakterlánccá konvertáljuk, például a Print vagy az MsgBox parancshoz, a program a terület alapértelmezett naptárát használja, és az 1582-10-15-ös átváltási dátumnál a Julián-naptárra válthat, ami a várttól eltérő dátum megjelenítését eredményezheti. Használja a CDateToIso függvényt az ilyen dátum számának a proleptikus Gergely-naptárba való karakterlánccá konvertálásához.


Jegyzet ikon

Az YYYY-MM-DD formátum elválasztókkal LibreOffice 5.3.4 óta támogatott. A 100-nál korábbi vagy 9999-nél későbbi évek LibreOffice 5.4 óta elfogadottak, ha nincs bekapcsolva a VBA kompatibilitási mód.


CDateToUnoDate függvény

A dátumot com.sun.star.util.Date UNO struktúraként adja vissza.

CDateFromUnoDate függvény

Egy com.sun.star.util.Date UNO struktúrát Date (dátum) értékké alakít.

CDateToUnoDateTime függvény

Visszaadja a dátum idő részét com.sun.star.util.DateTime UNO struktúraként.

CDateFromUnoDateTime függvény

Egy com.sun.star.util.DateTime UNO struktúrát Date (dátum) értékké alakít.

DateAdd függvény

Adds a date or time interval to a given date a number of times and returns the resulting date.

DateDiff függvény

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

DatePart függvény

A DatePart függvény a dátum meghatározott részét adja vissza.

Támogasson minket!