Dátum- és időfüggvények

Az alábbiakban leírt utasítások és függvények a dátummal és idővel történő számításoknál használhatók.

A LibreOffice Basic segítségével kiszámíthatja az idő- és dátumeltérést az idő- és dátumértékek folyamatos numerikus értékké konvertálásával. A különbség kiszámítása után speciális függvények újra konvertálják az értéket a szabványos idő- és számformátumokra.

Tipp ikon

A dátum- és időértékeket egy lebegőpontos decimális számmá egyesítheti. A dátumot egészekre, az időt pedig decimális értékekre konvertálja a rendszer. A LibreOffice Basic szintén támogatja a date (dátum) változótípust, amely dátumból és időből álló időspecifikációt tartalmazhat.


Dátumértékek átalakítása

Az alábbi függvények a dátumértékek számmá alakítására, valamint visszaalakítására szolgálnak.

Időértékek átalakítása

A következő függvények az időértékeket normál számokká alakítják át.

Rendszerdátum és -idő

Az alábbi függvények és utasítások beállítják, vagy visszaadják a rendszerdátumot és rendszeridőt.

Támogasson minket!