MkDir utasítás

MkDir Statement diagram

Létrehoz egy új könyvtárat egy adatmédiumon.

Szintaxis:


MkDir path

Paraméterek:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Ha az elérési út nincs megadva, akkor a könyvtárat az aktuális könyvtárban hozza létre.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

76 Az elérési út nem található

Példa:


Sub ExampleFileIO
' Példa a fájlok rendezéséhez használt függvényekre
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Létezik a könyvtár?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Könyvtár létrehozása"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuális könyvtár"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Létrehozási idő"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fájl hossza"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Fájlattribútumok"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Átnevezés ugyanabban a könyvtárban
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Az összes attribútum törlése
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Új fájlattribútumok"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konvertálja az URL-ben lévő elérési utat
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' kettőspont DOS-ban
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Támogasson minket!