GetAttr függvény

Visszaad egy bitmintát, amely a fájl típusát vagy a kötet, illetve a könyvtár nevét azonosítja.

Szintaxis:


GetAttr (Szöveg As String)

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Szöveg: Egyértelmű fájlspecifikációt tartalmazó string (karakterlánc) kifejezés. URL-jelölést is használhat.

Ez a függvény beolvassa egy adott fájl attribútumait, majd egy olyan bitmintát ad vissza, amely alapján a következő fájlattribútumokat azonosíthatja:

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

53 A fájl nem található

Érték

Nevesített konstans

Érték

Definíció

ATTR_NORMAL

0

Normál fájlok.

ATTR_READONLY

1

Csak olvasható fájlok.

ATTR_HIDDEN

2

Rejtett fájl

ATTR_SYSTEM

4

Rendszerfájl

ATTR_VOLUME

8

Visszaadja a kötet nevét

ATTR_DIRECTORY

16

Csak a könyvtár nevét adja vissza.

ATTR_ARCHIVE

32

A fájl az utolsó biztonsági mentés után megváltozott (Archív bit).


Ha meg szeretné tudni, hogy az attribútumbájt egyik bitje be van-e állítva, akkor használja a következő lekérdezési módszert:

Példa:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error GoTo ErrorHandler ' Definiálja a hibakezelő függvényt
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Támogasson minket!