Dir függvény

Visszaadja egy könyvtár, egy fájl vagy az összes olyan fájl, illetve könyvtár nevét egy meghajtón, illetve egy könyvtárban, amelyek megfelelnek a megadott keresési útvonalnak.

Szintaxis:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : Normál fájlok.

16 : Csak a könyvtár nevét adja vissza.

Ezzel az attribútummal ellenőrizheti egy könyvtár létezését, vagy meghatározhatja az adott könyvtárban levő összes fájlt és mappát.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a fájl létezik-e, adja meg a fájl teljes elérési útját vagy nevét. Ha a fájl- vagy könyvtárnév nem létezik, akkor a Dir függvény nulla hosszúságú karakterláncot ad vissza ("").

Ha egy adott könyvtárban lévő összes fájlt akarja kilistázni, a következő módon járjon el: A Dir függvény első meghívásakor adja meg a fájlok keresésének teljes elérési útját, például "D:\Files\*.ods". Ha az elérési út helyes, és a keresés legalább egy fájlt talál, akkor a Dir függvény visszaadja a keresési útnak megfelelő első fájlt. Az elérési útnak megfelelő további fájlnevek visszaadásához hívja meg újra a Dir függvényt, de argumentumok nélkül.

Ha csak a könyvtárakat akarja visszaadni, használja az attribútumparamétert. Ugyanez érvényes, ha meg kívánja határozni a kötet (például merevlemez-partíció) nevét.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

53 A fájl nem található

Példa:


Sub ExampleDir
' Megjeleníti az összes könyvtárat és fájlt
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Könyvtárak:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' könyvtárak beolvasása
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Támogasson minket!