CurDir függvény

Visszaad egy olyan Variant típusú karakterláncot , amely a megadott meghajtó aktuális elérési útját mutatja meg.

Figyelmeztetés ikon

Ez az utasítás jelenleg nem a dokumentációnak megfelelően működik. További információért lásd ezt a hibajegyet.


Szintaxis:


CurDir [(Szöveg As String)]

Visszatérési érték:

String (karakterlánc)

Paraméterek:

Szöveg: Egy létező meghajtót megadó tetszőleges string (karakterlánc) kifejezés (az első merevlemez első partíciója például "C").

Ha nincs meghajtó megadva, vagy a meghajtó egy nulla hosszúságú string (karakterlánc) (""), akkor a CurDir az aktuális meghajtó elérési útját adja vissza. A LibreOffice Basic hibával tér vissza, ha a meghajtó leírása helytelen, a meghajtó nem létezik, vagy a meghajtó betűjele a CONFIG.SYS fájlban a Lastdrive utasítással megadott betű után van.

Ez a függvény kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

68 Az eszköz nem érhető el

7 Nincs elég memória.

51 Belső hiba

Példa:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!