Lof függvény

Egy megnyitott fájl méretét adja vissza bájtban.

Szintaxis:


Lof (FileNumber)

Visszatérési érték:

Long

Paraméterek:

Fájlszám: Bármilyen numerikus kifejezés, amely tartalmazza az Open utasításában megadott fájlszámot.

Tipp ikon

A nem megnyitott fájl méretének lekérdezéséhez használja a FileLen függvényt.


Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

52 Érvénytelen fájlnév vagy fájlszám

Példa:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Variant típusúnak kell lennie
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Indítási pozíció
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg első sora" REM Kitöltés szöveggel
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg második sora"
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg harmadik sora"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Ez egy új szövegsor"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Ez a szöveg a 20. rekordban"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!