Eof függvény

Meghatározza, hogy a fájlmutató elérte-e egy fájl végét.

Szintaxis:


Eof (EgészSzám As Integer)

Visszatérési érték:

Bool (logikai)

Paraméterek:

EgészSzám: Bármilyen integer (egész szám) kifejezés, amely megadja egy megnyitott fájl számát.

Az EOF használatával kiküszöbölheti a fájl vége utáni adatbeviteli hibákat. Ha Input vagy Get utasítással olvas egy fájlból, akkor a fájlmutató a beolvasott bájtok számával lép előrébb. A fájl végének elérésekor az EOF "True" (-1) értéket ad vissza.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

52 Érvénytelen fájlnév vagy fájlszám

Példa:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "A szöveg első sora"
  Print #iNumber, "Másik szövegsor"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!