Line Input # utasítás

Karakterláncokat olvas be egy szekvenciális fájlból egy változóba.

Szintaxis:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Paraméterek:

Fájlszám: A beolvasni kívánt adatot tartalmazó fájl száma. A fájlt előzetesen meg kell nyitni az Open utasítással, az INPUT kulcsszó segítségével.

változó: Az eredményt tároló változó neve.

A Line Input# utasítással karakterláncokat olvashat egy megnyitott fájlból egy változóba. A string (karakterlánc) változók sorról sorra kerülnek olvasásra az első bekezdésvégjelig (Asc=13) vagy soremelésig (Asc=10). A sorvégjelek nem kerülnek be az eredményül kapott karakterláncba.

Példa:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Ez egy szövegsor"
  Print #iNumber, "Ez egy másik szövegsor"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!