Get Statement

Beolvas egy rekordot egy relatív fájlból, vagy bájtok sorozatát egy bináris fájlból egy változóba.

Lásd még: PUT utasítás

Szintaxis:

Get Statement diagram


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Paraméterek:

fileNum: Any integer expression that determines the file number.

recordNum: For files opened in Random mode, recordNum is the number of the record that you want to read.

For files opened in Binary mode, filePos is the byte position in the file where the reading starts.

If recordNum and filePos are omitted, the current position or the current data record of the file is used.

variable: Name of the variable to be read. With the exception of object variables, you can use any variable type.

Példa:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Variant típusúnak kell lennie
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Pozíció az elejénél
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg első sora" ' Sor kitöltése szöveggel
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg második sora"
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg harmadik sora"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Ez egy új szöveg"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Ez a szöveg a 20. rekordban"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!