Get utasítás

Beolvas egy rekordot egy relatív fájlból, vagy bájtok sorozatát egy bináris fájlból egy változóba.

Lásd még: PUT utasítás

Szintaxis:


Get [#] Fájlszám As Integer, [Pozíció], Változó

Paraméterek:

Fájlszám: Bármilyen integer (egész szám) kifejezés, amely meghatároz egy fájlszámot.

Pozíció: A Random módban megnyitott fájloknál a Pozíció az olvasni kívánt rekord száma.

A Binary módban megnyitott fájlokhoz a Pozíció a bájtpozíció a fájlban, ahol az olvasás elkezdődik.

Ha a Pozíció nincs megadva, akkor az aktuális pozíció vagy a fájl aktuális adatrekordja lesz használatban.

Változó: A beolvasandó változó neve. Az object (objektum) változó kivételével tetszőleges változótípust használhat.

Példa:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Variant típusúnak kell lennie
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Pozíció az elejénél
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg első sora" ' Sor kitöltése szöveggel
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg második sora"
  Put #iNumber,, "Ez a szöveg harmadik sora"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Ez egy új szöveg"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Ez a szöveg a 20. rekordban"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!