Fájlbemeneti/-kimeneti függvények

Get Statement

Beolvas egy rekordot egy relatív fájlból, vagy bájtok sorozatát egy bináris fájlból egy változóba.

Input# Statement

Egy megnyitott szekvenciális fájlból beolvassa az adatot.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Beír egy rekordot egy relatív fájlba, vagy egy bájtsorozatot egy bináris fájlba.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc függvény

Egy megnyitott fájlban az aktuális pozíciót adja vissza.

Seek függvény

Az Open utasítással megnyitott fájlban visszaadja a következő írás vagy olvasás helyét.

Eof függvény

Meghatározza, hogy a fájlmutató elérte-e egy fájl végét.

Lof függvény

Egy megnyitott fájl méretét adja vissza bájtban.

Támogasson minket!