FreeFile függvény

Visszaadja a fájlmegnyitáshoz rendelkezésre álló következő fájl számát. A függvény segítségével és a fájlszám megadásával nyissa meg a fájlt, amelyet még nem használ egy jelenleg megnyitott fájl.

Szintaxis:


FreeFile

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméterek:

Ez a függvény csak közvetlenül egy Open utasítás előtt használható. A FreeFile visszaadja a következő elérhető fájl számát, de nem foglalja le.

Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

67 Túl sok fájl

Példa:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "A szöveg első sora"
  Print #iNumber, "Másik szövegsor"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!