Close utasítás

Bezár egy Open utasítással megnyitott fájlt.

Szintaxis:


Close Fájlszám As Integer[, Fájlszám_2 As Integer[,...]]

Paraméterek:

Fájlszám: Integer (egész szám) kifejezés, amely megadja az Open utasítással megnyitott adatcsatornák számát.

Példa:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "A szöveg első sora"
  Print #iNumber, "Másik szövegsor"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!