MsgBox függvény

Megjelenít egy üzenetet tartalmazó párbeszédablakot, és visszaad egy értéket.

Szintaxis:


MsgBox (Szöveg As String [,Típus As Integer [,Cím As String]])

Visszatérési érték:

Integer (egész szám)

Paraméter:

Szöveg: String (karakterlánc) kifejezés, amely üzenetként jelenik meg a párbeszédablakban. Sortörések a Chr$(13) megadásával szúrhatók be.

Cím: String (karakterlánc) kifejezés, amely a párbeszédablak címsorában jelenik meg. Kihagyás esetén az adott alkalmazás neve jelenik meg.

Típus: Bármilyen integer (egész szám) kifejezés, amely meghatározza a párbeszédablak típusát, a megjelenítendő gombok számát és típusát, valamint az ikon típusát. A Típus bitek kombinációja (az elemek kombinációja az adott értékek hozzáadásával adható meg):

Értékek

Nevesített konstans

Egész érték

Definíció

MB_OK

0

Csak az OK gombot jeleníti meg.

MB_OKCANCEL

1

Az OK és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

A Megszakítás, az Újra és a Mellőzés gombot jeleníti meg.

MB_YESNOCANCEL

3

Az Igen, a Nem és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_YESNO

4

Az Igen és a Nem gombot jeleníti meg.

MB_RETRYCANCEL

5

Az Újra és a Mégse gombot jeleníti meg.

MB_ICONSTOP

16

A Stop ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONQUESTION

32

A Kérdőjel ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONEXCLAMATION

48

A Felkiáltójel ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

MB_ICONINFORMATION

64

Az Információ ikon hozzáadása a párbeszédablakhoz.

128

A párbeszédablak első gombja az alapértelmezett gomb.

MB_DEFBUTTON2

256

A párbeszédablak második gombja az alapértelmezett gomb.

MB_DEFBUTTON3

512

A párbeszédablak harmadik gombja az alapértelmezett gomb.


Visszatérési érték:

Nevesített konstans

Egész érték

Definíció

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Mégse

IDABORT

3

Megszakítás

IDRETRY

4

Újra

IDIGNORE

5

Mellőzés

IDYES

6

Igen

IDNO

7

Nem


Hibakódok:

5 Érvénytelen eljáráshívás

Példa:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Párbeszédablak címe")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Párbeszédablak címe")
End Sub

Please support us!