Futásidejű függvények

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Basic programokban használt konstansok

Változók

A következő utasítások és függvények állnak rendelkezésre a változók kezeléséhez. A függvények segítségével deklarálhat vagy definiálhat változókat, átalakíthat változókat egyik típusból a másikba, vagy meghatározhat változótípusokat.

Logical Operators

A LibreOffice Basic a következő logikai operátorokat támogatja.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Karakterláncok

Az alábbi függvények és utasítások karakterláncokat értékelnek és adnak vissza.

Dátum- és időfüggvények

Az alábbiakban leírt utasítások és függvények a dátummal és idővel történő számításoknál használhatók.

Mathematical Operators

A LibreOffice Basic a következő matematikai operátorokat támogatja.

Numerikus függvények

Az alábbi numerikus függvények számításokat hajtanak végre. A matematikai és logikai operátorok külön részben vannak leírva. A függvények abban különböznek az operátoroktól, hogy a függvények argumentumot adnak át, és eredményt adnak vissza, az operátorok pedig két numerikus kifejezés egyesítésével adnak vissza értéket.

Screen I/O Functions

Ez a szakasz a felhasználói bemenetet és kimenetet támogató párbeszédablakokhoz használt futásidejű függvényeket írja le.

Fájl-I/O-függvények

A fájl-I/O-függvények segítségével felhasználó által definiált (adat-) fájlokat hozhat létre és kezelhet.

A program futásának vezérlése

Az alábbi utasítások a program futását vezérlik.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Egyéb parancsok

Ez a lista azokat a függvényeket és utasításokat tartalmazza, amelyek egyik eddig felsorolt kategóriába sem tartoznak.

Támogasson minket!