ScriptForge.UI service

The UI (User Interface) service simplifies the identification and the manipulation of the different windows composing the whole LibreOffice application:

tip

The UI service is the starting point to open, create or access to the content of new or existing documents from a user script.


Meghatározások

WindowName

A window can be designated using various ways:

The window name is case-sensitive.

Dokumentumobjektum

Az alább ismertetett CreateDocument, CreateBaseDocument, GetDocument, OpenBaseDocument és OpenDocument metódusok dokumentumobjektumokat hoznak létre. Amikor egy ablak dokumentumot tartalmaz, a Document osztály egy példánya képviseli a dokumentumot. Ellenpéldaként a Basic IDE nem dokumentum, hanem a mi terminológiánk szerint ablak. Továbbá egy dokumentumnak van egy típusa: Calc, Impress, Writer, ...

The specific properties and methods applicable on documents are implemented in a document class.

tip

The implementation of the document objects class is done in the SFDocuments associated library. See its "Document" service.


A szolgáltatás igénybevétele

Before using the UI service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


A Basic nyelvben

  Dim ui As Variant
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set ui = CreateScriptService("UI")
 
A Python nyelvben

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
 

Tulajdonságok

Név

Írásvédett

Típus

Leírás

ActiveWindow

Igen

String

a valid and unique WindowName for the currently active window. When the window cannot be identified, a zero-length string is returned.

Documents

Igen

String array

A jelenleg megnyitott dokumentumok listája. A speciális ablakok figyelmen kívül maradnak. Ez a lista egy nulla alapú egydimenziós tömbből áll, amely vagy fájlnevekből (SF_FileSystem.FileNaming jelöléssel), vagy a nem mentett dokumentumok ablakcímeiből áll.

Height

Igen

Integer

Returns the height of the active window in pixels.

Width

Igen

Integer

Returns the width of the active window in pixels.

X

Igen

Integer

Returns the X coordinate of the active window, which is the distance to the left edge of the screen in pixels.

Y

Igen

Integer

Visszaadja az aktív ablak Y-koordinátáját, amely a képernyő felső szélétől mért távolságot jelenti pixelben. Ez az érték nem veszi figyelembe az operációs rendszer által hozzáadott ablakdekorációkat, így még akkor sem biztos, hogy ez az érték nulla, ha az ablak maximalizálva van.


Állandók

Név

Érték

Leírás

MACROEXECALWAYS

2

Macros are always executed

MACROEXECNEVER

1

Macros are never executed

MACROEXECNORMAL

0

Macro execution depends on user settings


Példa:

The examples below show a MsgBox with the names of all currently open documents.

A Basic nyelvben

   Dim openDocs as Object, strDocs as String
   Set openDocs = ui.Documents()
   strDocs = openDocs(0)
   For i = 1 to UBound(openDocs)
     strDocs = strDocs & Chr(10) & openDocs(i)
   Next i
   MsgBox strDocs
  
A Python nyelvben

   ui = CreateScriptService("UI")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   openDocs = ui.Documents()
   strDocs = "\n".join(openDocs)
   bas.MsgBox(strDocs)
  

List of Methods in the UI Service

Activate
CreateBaseDocument
CreateDocument (*)
GetDocument
Maximize

Minimize
OpenBaseDocument
OpenDocument (*)
Resize

RunCommand
SetStatusBar (*)
ShowProgressBar
WindowExists


warning

Note, as an exception, that the methods marked (*) are not applicable to Base documents.


Activate

A megadott ablak aktívvá tétele. A metódus True értéket ad vissza, ha a megadott ablak megtalálható és aktiválható. A tényleges felhasználói felületen nem történik változás, ha nincs a kiválasztásnak megfelelő ablak.

Szintaxis:

svc.Activate(windowname: str): bool

Paraméterek:

windowname: see the definitions above.

Példa:

A Basic nyelvben

   ui.Activate("C:\Documents\My file.odt")
  
A Python nyelvben

   ui.Activate(r"C:\Documents\My file.odt")
  

CreateBaseDocument

Creates and stores a new LibreOffice Base document embedding an empty database of the given type. The method returns a Document service instance.

Szintaxis:

svc.CreateBaseDocument(filename: str, embeddeddatabase: str = 'HSQLDB', registrationname: str = '', opt calcfilename: str): svc

Paraméterek:

filename : Identifies the file to create. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation. If the file already exists, it is overwritten without warning

embeddeddatabase : Either "HSQLDB" (default), "FIREBIRD" or "CALC".

registrationname : Az új adatbázisnak az adatbázis-nyilvántartásban való tárolására használt név. Ha = "" (alapértelmezett), akkor nem történik regisztráció. Ha a név már létezik, akkor figyelmeztetés nélkül felülíródik.

calcfilename : Only when embeddeddatabase = "CALC", calcfilename represents the file containing the tables as Calc sheets. The file must exist or an error is raised.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim myBase As Object, myCalcBase As Object
   Set myBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   Set myCalcBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", _
     "CALC", , "C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  
A Python nyelvben

   myBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   myCalcBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", \
     "CALC", calcfilename = r"C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  

CreateDocument (*)

Create a new LibreOffice document of a given type or based on a given template. The method returns a document object.

Szintaxis:

svc.CreateDocument(documenttype: str = '', templatefile: str = '', hidden: bool = False): svc

Paraméterek:

documenttype : "Calc", "Writer", etc. If absent, the templatefile argument must be present.

templatefile : A sablon teljes FileName értéke, amelyre az új dokumentumot építeni kell. Ha a fájl nem létezik, az argumentumot figyelmen kívül hagyjuk. A FileSystem szolgáltatás a TemplatesFolder és UserTemplatesFolder tulajdonságokkal segít az argumentum felépítésében.

hidden: if True, open the new document in the background (default = False). To use with caution: activation or closure afterwards can only happen programmatically.

Példa:

In both examples below, the first call to CreateDocument method creates a blank Calc document, whereas the second creates a document from a template file.

A Basic nyelvben

   Dim myDoc1 As Object, myDoc2 As Object, FSO As Object
   Set myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Set myDoc2 = ui.CreateDocument(, FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  
A Python nyelvben

   myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   myDoc2 = ui.CreateDocument(templatefile = fs.BuildPath(fs.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  

GetDocument

Returns an open document object referring to either the active window, a given window or the active document.

Szintaxis:

svc.GetDocument(windowname: str = ''): svc

svc.GetDocument(windowname: uno): svc

Paraméterek:

windowname: Lásd a fentebb definícióit. Ha ez az argumentum hiányzik, az aktív ablakot használja a rendszer. A com.sun.star.lang.XComponent vagy com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument típusú UNO objektumok is elfogadottak. Így a ThisComponent vagy ThisDatabaseDocument argumentumként való átadása egy új SFDocuments.Document, Base vagy Calc szolgáltatást hoz létre.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim myDoc As Object
   Set myDoc = ui.GetDocument("C:\Documents\My file.odt")
   Set myBase = ui.GetDocument(ThisDatabaseDocument)
  
A Python nyelvben

   from scriptforge import CreateScriptService
   bas = CreateScriptService("Basic")
   myDoc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\My file.odt")
   myDoc = ui.GetDocument(bas.ThisComponent)
  
tip

To access the name of the currently active window, refer to the ActiveWindow property.


Maximize

Maximizes the active window or the given window.

Szintaxis:

svc.Maximize(windowname: str)

Paraméterek:

windowname: see the definitions above. If this argument is absent, the active window is maximized.

Példa:

A Basic nyelvben

   ui.Maximize("Untitled 1")
  
A Python nyelvben

   ui.Maximize("Untitled 1")
  

Minimize

Minimizes the active window or the given window.

Szintaxis:

svc.Minimize(windowname: str)

Paraméterek:

windowname: see the definitions above. If this argument is absent, the active window is minimized.

Példa:

A Basic nyelvben

   ui.Minimize()
  
A Python nyelvben

   ui.Minimize()
  

OpenBaseDocument

Open an existing LibreOffice Base document. The method returns a document object.

Szintaxis:

svc.OpenBaseDocument(filename: str = '', registrationname: str = '', macroexecution: int = 0): svc

Paraméterek:

filename: Identifies the file to open. It must follow the SF_FileSystem.FileNaming notation.

registrationname: The name to use to find the database in the databases register. It is ignored if FileName <> "".

macroexecution: 0 = behaviour is defined by the user configuration, 1 = macros are not executable, 2 = macros are executable.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDB.odb", MacroExecution := ui.MACROEXECALWAYS)
  
A Python nyelvben

   ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDB.odb", macroexecution = ui.MACROEXECALWAYS)
  
tip

To improve code readability you can use predefined constants for the macroexecution argument, as in the examples above.


OpenDocument (*)

Megnyit egy meglévő LibreOffice dokumentumot a megadott beállításokkal. Visszaad egy dokumentumobjektumot vagy annak egyik alosztályát. A metódus Nothing (BASIC-ben) vagy None (Python-ban) eredményt ad vissza, ha a megnyitás sikertelen, még akkor is, ha a sikertelenséget felhasználói döntés okozta.

Szintaxis:

svc.Opendocument(filename: str, password: str = '', readonly: bool = False, hidden: bool = False, macroexecution: int = 0, filtername: str = '', filteroptions: str = ''): svc

Paraméterek:

filename: Identifies the file to open. It must follow the FileNaming notation of the FileSystem service.

password: To use when the document is protected. If wrong or absent while the document is protected, the user will be prompted to enter a password.

readonly: Default = False.

hidden: if True, open the new document in the background (default = False). To use with caution: activation or closure afterwards can only happen programmatically.

macroexecution: 0 = behaviour is defined by the user configuration, 1 = macros are not executable, 2 = macros are executable.

filtername: The name of a filter that should be used for loading the document. If present, the filter must exist.

filteroptions: An optional string of options associated with the filter.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim myDoc As Object, FSO As Object
   Set myDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\myFile.odt", ReadOnly := True)
  
A Python nyelvben

   ui.OpenDocument(r"C:\Documents\myFile.odt", readonly = True)
  

Resize

Resizes and/or moves the active window. Absent and negative arguments are ignored. If the window is minimized or maximized, calling Resize without arguments restores it.

Szintaxis:

svc.Resize(left: int = -1, top: int = -1, width: int = -1, height: int = -1)

Paraméterek:

left, top: Distances of the top-left corner from top and left edges of the screen, in pixels.

width, height: New dimensions of the window, in pixels.

Példa:

In the following examples, the width and height of the window are changed while top and left are left unchanged.

A Basic nyelvben

   ui.Resize(, ,500, 500)
  
A Python nyelvben

   ui.Resize(width = 500, height = 500)
  
tip

To resize a window that is not active, first activate it using the Activate method.


RunCommand

Runs a UNO command on the current window. A few typical commands are: Save, SaveAs, ExportToPDF, Undo, Copy, Paste, etc.

Commands can be run with or without arguments. Arguments are not validated before running the command. If the command or its arguments are invalid, then nothing will happen.

tip

For a complete list of UNO commands that can be run in LibreOffice, refer to the Wiki page Development/DispatchCommands.


Szintaxis:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Paraméterek:

command: Nagy- és kisbetűket megkülönböztető karakterlánc, amely az UNO-parancs nevét tartalmazza. A ".uno:" előtag szerepeltetése a parancsban opcionális. Maga a parancs helyességét nem ellenőrzi a rendszer. Ha a parancshívás után nem történik semmi, akkor a parancs valószínűleg hibás.

args: For each argument to be passed to the command, specify a pair containing the argument name and value.

Példa:

A Basic nyelvben

The following example runs the .uno:About command in the current window.


  Set ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

Below is an example that runs the UNO command .uno:BasicIDEAppear and passes the arguments required to open the Basic IDE at a specific line of a module.


  ' Arguments passed to the command:
  ' Document = "LibreOffice Macros & Dialogs"
  ' LibName = "ScriptForge"
  ' Name = "SF_Session"
  ' Line = 600
  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", _ 
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

Note that calling the command BasicIDEAppear without arguments will simply open the Basic IDE.

A Python nyelvben

  ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

In Python it is also possible to call RunCommand using keyword arguments:


  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", Document = "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         LibName = "ScriptForge", Name = "SF_Session", Line = 600)
 
tip

Minden egyes LibreOffice komponensnek saját parancskészlete áll rendelkezésre. A parancsok megismerésének egyik egyszerű módja az Eszközök - Testreszabás - Billentyűzet menüpontban található. Ha az egeret a Funkció listában egy funkció fölé helyezi, megjelenik egy helyi súgó a megfelelő UNO-paranccsal.


SetStatusbar (*)

Egy szöveg és egy folyamatjelző megjelenítése az aktív ablak állapotsorában. Ugyanazon makrófuttatás minden további hívása ugyanannak az ablaknak az állapotsorára hivatkozik, még akkor is, ha az ablak már nem látható. Az argumentumok nélküli hívás visszaállítja az állapotsort a normál állapotba.

Szintaxis:

svc.SetStatusbar(text: str = '', percentage: int = -1)

Paraméterek:

text: An optional text to be displayed in front of the progress bar.

percentage: an optional degree of progress between 0 and 100.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.SetStatusbar("Progress ...", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Resets the statusbar
   ui.SetStatusbar
  
A Python nyelvben

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.SetStatusbar("Test:", i)
     sleep(0.05)
   ui.SetStatusbar()
  

ShowProgressBar

Megjelenít egy nem modális párbeszédablakot. Adja meg a címét, egy magyarázó szöveget és a haladás százalékos arányát, amely a folyamatjelzőn fog megjelenni. A párbeszédablak mindaddig látható marad, amíg a metódus argumentumok nélküli meghívásra kerül vagy a felhasználó manuálisan be nem zárja a párbeszédablakot.

Szintaxis:

svc.ShowProgressBar(title: str = '', text: str = '', percentage: str = -1)

Paraméterek:

title : The title appearing on top of the dialog box. Default = "ScriptForge".

text: An optional text to be displayed above the progress bar.

percentage: an optional degree of progress between 0 and 100.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ..." & i & "/100", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Closes the Progress Bar window
   ui.ShowProgressBar
  
A Python nyelvben

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ... " + str(i) + "/100", i)
     sleep(0.05)
   # Closes the Progress Bar window
   ui.ShowProgressBar()
  

WindowExists

Returns True if the given window could be identified.

Szintaxis:

svc.WindowExists(windowname: str): bool

Paraméterek:

windowname: see the definitions above.

Példa:

A Basic nyelvben

   If ui.WindowExists("C:\Document\My file.odt") Then
     ' ...
  
A Python nyelvben

   if ui.WindowExists(r"C:\Document\My file.odt"):
     # ...
  

Támogasson minket!