ScriptForge.Region service

The Region service provides a collection of properties and methods to handle locale and region-related aspects of programming, such as:

Meghatározások

Locale or Region

Egy nyelvet és egy országot kombináló karakterlánc "la-CO" formátumban. A nyelvi rész 2 vagy 3 kisbetűs karakterrel fejezhető ki, amit egy kötőjel választ el az országot jelképező 2 nagybetűs karaktertől.

For instance, "en-US" corresponds to the English language in the United States; "fr-BE" corresponds to the French language in Belgium, and so forth.

On some situations the full locale is not required and only the language or country may be specified.

note

Most properties and methods accept a locale as argument. If no locale is specified, then the user-interface locale is used, which is defined in the OfficeLocale property of the Platform service.


Időzóna

"Régió/Város" formátumú karakterlánc, például "Európa/Berlin", vagy egy időzóna azonosító, például "UTC" vagy "GMT-8:00". A lehetséges időzóna nevek és azonosítók listáját lásd a List of tz database timezones wiki oldalon.

warning

Ha a Region szolgáltatás bármelyik metódusában érvénytelen időzóna karakterláncot ad meg, az nem eredményez futási hibát. Ehelyett a UTCDateTime és UTCNow metódusok az aktuális operációs rendszer dátumát és idejét adják vissza.


The time offset between the timezone and the Greenwich Meridian Time (GMT) is expressed in minutes.

The Daylight Saving Time (DST) is an additional offset.

note

The timezone and DST offsets may be positive or negative.


A szolgáltatás igénybevétele

Before using the Region service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


The examples below in Basic and Python instantiate the Region service and access the Country property.

A Basic nyelvben

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oRegion As Variant
  oRegion = CreateScriptService("Region")
  MsgBox oRegion.Country("en-US") ' United States
 
A Python nyelvben

  from scriptforge import CreateScriptService
  oRregion = CreateScriptService("Region")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(oRegion.Country("en-US"))
 

Tulajdonságok

All properties listed below accept a locale argument, provided as a string. Some properties require this argument to be in the format "la-CO", whereas others may receive "la" or "CO" as input.

Név

Írásvédett

Típus

Területi beállítás

Leírás

Country

Igen

String

"la‑CO"
"CO"

Returns the country name in English corresponding to a given region.

Currency

Igen

String

"la-CO"
"CO"

Returns the ISO 4217 currency code of the specified region.

DatePatterns

Igen

Karaktertömb

"la-CO"

Returns a zero-based array of strings containing the date acceptance patterns for the specified region.

DateSeparator

Igen

String

"la-CO"

Returns the date separator used in the given region.

DayAbbrevNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of abbreviated weekday names in the specified language.

DayNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of weekday names in the specified language.

DayNarrowNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of the initials of weekday names in the specified language.

DecimalPoint

Igen

String

"la-CO"

Returns the decimal separator used in numbers in the specified region.

Language

Igen

String

"la-CO"
"la"

Returns the name of the language, in English, of the specified region.

ListSeparator

Igen

String

"la-CO"

Returns the list separator used in the specified region.

MonthAbbrevNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of abbreviated month names in the specified language.

MonthNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of month names in the specified language.

MonthNarrowNames

Igen

Karaktertömb

"la-CO"
"la"

Returns a zero-based array of strings containing the list of the initials of month names in the specified language.

ThousandSeparator

Igen

String

"la-CO"

Returns the thousands separator used in numbers in the specified region.

TimeSeparator

Igen

String

"la-CO"

Returns the separator used to format times in the specified region.


List of Methods in the Region Service

DSTOffset
LocalDateTime

Number2Text
TimeZoneOffset

UTCDateTime
UTCNow


DSTOffset

Computes the additional Daylight Saving Time (DST) offset, in minutes, that is applicable to a given region and timezone.

Szintaxis:

svc.DSTOffset(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): int

Paraméterek:

localdatetime: the local date and time expressed as a date.

timezone: the timezone for which the offset will be calculated.

locale: az országot meghatározó területi beállítás, amelyre vonatkozóan az eltolást kiszámítják, "la-CO" vagy "CO" formátumban megadva. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott területi beállítás.

Példa:

A Basic nyelvben

   ' Calculates the offset applicable in the "America/Los_Angeles" timezone
   Dim aDateTime As Date, offset As Integer
   aDateTime = DateSerial(2022, 7, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minutes)
   aDateTime = DateSerial(2022, 1, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minutes)
  
A Python nyelvben

   import datetime
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 7, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minutes)
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 1, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minutes)
  

LocalDateTime

Computes the local date and time from a UTC date and time.

Szintaxis:

svc.LocalDateTime(utcdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Paraméterek:

utcdatetime: the UTC date and time, expressed using a date object.

timezone: the timezone for which the local time will be calculated.

locale: az országot meghatározó területi beállítás, amelyre a helyi idő kiszámításra kerül, "la-CO" vagy "CO" formátumban megadva. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott területi beállítás.

Példa:

A Basic nyelvben

   ' June 6th, 2022 at 10:30:45 (used here as UTC time)
   Dim UTCTime As Date, localTime As Date
   UTCTime = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(10, 30, 45)
   ' Calculates local time in Sao Paulo, Brazil
   ' June 6th, 2022 at 07:30:45
   localTime = oRegion.LocalDateTime(UTCTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  
A Python nyelvben

   import datetime
   utcTime = datetime.datetime(2022, 6, 23, 10, 30, 45)
   localTime = oRegion.LocalDateTime(utcTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  

Number2Text

Converts numbers and monetary values into written text for any of the currently supported languages.

tip

For a list of all supported languages visit the XNumberText Interface API reference.


Szintaxis:

svc.Number2Text(number: any, opt locale: str): str

Paraméterek:

szám: az írott szöveggé alakítandó szám. Megadható numerikus típus vagy karakterlánc formájában. Ha karakterláncot adunk meg, akkor egy előtagot lehet előtte adni, amely tájékoztat arról, hogy a számokat hogyan kell leírni. Lehetőség van ISO 4217-es pénznemkódok megadására is. További információért lásd az alábbi példákat.

locale: a nyelvet meghatározó nyelvi konfiguráció, amelyre a szám konvertálásra kerül, "la-CO" vagy "CO" formátumban megadva. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott nyelvi konfiguráció.

Példa:

A Basic nyelvben

   ' Returns "one hundred five"
   Dim numText As String
   numText = oRegion.Number2Text(105, "en-US")
   ' Returns: "two point four two"
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "en-US")
   ' Returns: "twenty-five euro and ten cents" Notice the "EUR" currency symbol
   numText = oRegion.Number2Text("EUR 25.10", "en-US")
   ' Returns: "fifteenth"; Notice the "ordinal" prefix
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "en-US")
  
A Python nyelvben

   numText = oRegion.Number2Text(105, "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text("EUR 25.10", "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "en-US")
  

Az adott nyelv összes támogatott előtagjának listáját a Number2Text speciális "help" argumentummal hívja meg. Az alábbi példában, ha feltételezzük, hogy a területi beállítás "en-US", akkor a MsgBox megjeleníti az "en-US" nyelvhez rendelkezésre álló előtagok listáját:


   prefixes = oRegion.Number2Text("help")
   MsgBox prefixes
   ' one, two, three
   ' ordinal: first, second, third
   ' ordinal-number: 1st, 2nd, 3rd
   ' year: nineteen ninety-nine, two thousand, two thousand one
   ' currency (for example, USD): two U.S. dollars and fifty cents
   ' money USD: two and 50/100 U.S. dollars
  

Az üzenetmező első sorában nincs előtag, ami azt jelenti, hogy ez a szabványos formátum. A következő sorok tartalmazzák az előtagot és néhány példát a formátumot használó számokra.

note

Each language has its own set of supported prefixes. The number of available prefixes may vary from language to language.


Ha egy adott nyelv vagy területi beállítás előtagjainak listáját szeretné megkapni, azt a Number2Text második argumentumaként adhatja meg. Az alábbi példa a "pt-BR" területi beállításhoz rendelkezésre álló előtagokat mutatja:


   prefixes = oRegion.Number2Text("help", "pt-BR")
   MsgBox prefixes
   ' um, dois, três
   ' feminine: uma, duas, três
   ' masculine: um, dois, três
   ' ordinal-feminine: primeira, segunda, terceira
   ' ordinal-masculine: primeiro, segundo, terceiro
   ' ordinal-number-feminine: 1.ª, 2.ª, 3.ª
   ' ordinal-number-masculine: 1.º, 2.º, 3.º
  

TimeZoneOffset

Returns the offset between GMT and the given timezone and locale, in minutes.

Szintaxis:

svc.TimeZoneOffset(timezone: str, opt locale: str): int

Paraméterek:

timezone: the timezone for which the offset to the GMT will be calculated.

locale: az országot meghatározó területi beállítás, amelyre vonatkozóan az eltolást kiszámítják, "la-CO" vagy "CO" formátumban megadva. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott területi beállítás.

Példa:

A Basic nyelvben

   Dim offset As Integer
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") ' -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") ' 60
  
A Python nyelvben

   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") # -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") # 60
  

UTCDateTime

Returns the UTC date and time considering a given local date and time in a timezone.

Szintaxis:

svc.UTCDateTime(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Paraméterek:

localdatetime: the local date and time in a specific timezone expressed as a date.

timezone: the timezone for which the localdatetime argument was given.

locale: az országot meghatározó területi beállítás, amelyre a localdatetime argumentumot "la-CO" vagy "CO" formátumban megadták. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott területi beállítás.

Példa:

A Basic nyelvben

   ' Date/Time in Berlin, June 23, 2022 at 14:30:00
   Dim localDT As Date, utcTime As Date
   localDT = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(14, 30, 0)
   ' The UTC date/time is June 23, 2022 at 12:30:00
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  
A Python nyelvben

   import datetime
   localDT = datetime.datetime(2022, 6, 23, 14, 30, 0)
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  

UTCNow

Returns the current UTC date and time, given a timezone and locale.

This method uses the current date and time of your operating system to calculate the UTC time.

Szintaxis:

svc.UTCNow(timezone: str, opt locale: str): date

Paraméterek:

timezone: the timezone for which the current UTC time will be calculated.

locale: az országot meghatározó területi beállítás, amelyre az aktuális UTC-idő kiszámításra kerül, "la-CO" vagy "CO" formátumban megadva. Az alapértelmezett érték a Platform szolgáltatás OfficeLocale tulajdonságában a meghatározott területi beállítás.

Példa:

A Basic nyelvben

   ' Suppose the operating system time is June 23rd, 2022 at 10:42:00
   ' If the computer is in Europe/Berlin, then UTC time is June 23rd, 2022 at 08:42:00
   Dim utcTime As Date
   utcTime = oRegion.UTCNow("Europe/Berlin", "DE")
  
A Python nyelvben

   utcTime = oRegion.UTCNow("Europe/Berlin", "DE")
  

Támogasson minket!