SFWidgets.PopupMenu service

The PopupMenu service can be used to create popup menus that can be associated with events or executed by scripts. This service provides the following capabilities:

A szolgáltatás igénybevétele

Before using the PopupMenu service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


A Basic nyelvben

The PopupMenu service can be instantiated in multiple ways. The example below creates a popup menu without associating it with a mouse or application event.


  Sub ShowPopup
    GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", , 300, 300)
    myPopup.AddItem("Item ~A")
    myPopup.AddItem("Item ~B")
    vResponse = myPopup.Execute()
    MsgBox("Selected item ID: " & vResponse)
    myPopup.Dispose()
  End Sub
 

Running the Sub defined above will create a popup menu with two entries in the position X=300 and Y=300 on the screen.

tip

The prefix SFWidgets can be suppressed while invoking the PopupMenu service.


The following example defines a Sub that can be associated with a mouse event:


  Sub MyPopupClick(Optional poMouseEvent as Object)
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("PopupMenu", poMouseEvent)
    ' Populate popupmenu with items
    Dim vResponse As Variant
    vResponse = myPopup.Execute(False)
    ' Do something based on vResponse
    ' ...
    myPopup.Dispose()
  End Sub
 
tip

Use the Dispose method to free resources after executing the popup menu.


Lehetőség van arra is, hogy felugró menüt társítson a LibreOffice alkalmazások, űrlapok és párbeszédablakok által kiváltott eseményekhez. Az olyan eseményeket, mint az "Egérgomb lenyomása" és az "Egérgomb elengedése", gyakran társítják a felugró menükhöz.


  Sub MyPopupClick(Optional poEvent as Object)
    Dim myPopup As Object
    Set myPopup = CreateScriptService("PopupMenu", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 
A Python nyelvben

The examples above can be written in Python as follows:


  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def show_popup(args=None):
    my_popup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", None, 300, 300)
    bas = CreateScriptService("Basic")
    my_popup.AddItem("Item ~A")
    my_popup.AddItem("Item ~B")
    response = my_popup.Execute()
    bas.MsgBox(f"Selected item ID: {response}")
    my_popup.Dispose()
 

  def my_popup_click(poEvent=None):
    my_popup = CreateScriptService("SFWidgets.PopupMenu", poEvent)
    # Populate popupmenu with items
    response = my_popup.Execute()
    # Do something based on response
    my_popup.Dispose()
 

Tulajdonságok

Név

Írásvédett

Típus

Leírás

ShortcutCharacter

Nem

String

Character used to define the access key of a menu item. The default character is ~.

SubmenuCharacter

Nem

String

Character or string that defines how menu items are nested. The default character is >.


Menu and Submenus

Almenüvel rendelkező felugró menü létrehozásához a menübejegyzés létrehozásakor használja a SubmenuCharacter tulajdonságban meghatározott karaktert, hogy meghatározza, hova kerüljön. Vegyük például a következő menü/almenü hierarchiát.


  ' Item A
  ' Item B > Item B.1
  '     Item B.2
  ' ------ (line separator)
  ' Item C > Item C.1 > Item C.1.1
  '           Item C.1.2
  ' Item C > Item C.2 > Item C.2.1
  '           Item C.2.2
  '           ------ (line separator)
  '           Item C.2.3
  '           Item C.2.4
 

The code below uses the default submenu character > to create the menu/submenu hierarchy defined above:


  myPopup.AddItem("Item A")
  myPopup.AddItem("Item B>Item B.1")
  myPopup.AddItem("Item B>Item B.2")
  myPopup.AddItem("---")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.1")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.1>Item C.1.2")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.1")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.2")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>---")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.3")
  myPopup.AddItem("Item C>Item C.2>Item C.2.4")
 
note

The string --- is used to define separator lines in menus or submenus.


Ikonok használata

Items in the menu can have icons, which are specified as arguments in the AddCheckBox, AddItem and AddRadioButton methods.

A LibreOffice mappában elérhető összes ikon használható, ha megadjuk az ikonfájlok telepítési mappájában található ikonfájlok mappájához viszonyított elérési útjukat. Az ikonok a következő mappában találhatók:

INSTALLDIR/share/config

tip

Use the InstallFolder property of the FileSystem service to determine where LibreOffice is installed in your system.


Ez a mappa egy sor ZIP-fájlt tartalmaz, amelyek az egyes elérhető ikonkészletek képfájljait tartalmazzák. A ZIP-fájlokban lévő képek mappákba vannak rendezve. Egy ikon használatához adja meg az ikonfájlt a ZIP-fájlon belüli helyének elérési útvonalával együtt.

The example below uses the icon "sc_newdoc.svg" that is located inside the "cmd" folder. The forward slash "/" character is used as the path separator regardless of the operating system.

A Basic nyelvben

   myMenu.AddItem("Item A", Icon := "cmd/sc_newdoc.svg")
  
A Python nyelvben

   myMenu.AddItem("Item A", icon="cmd/sc_newdoc.svg")
  
note

All icon sets have the same internal structure. The actual icon displayed depends on the icon set currently in use.


Metódusok

List of Methods in the PopupMenu Service

AddCheckBox
AddItem

AddRadioButton

Execute


AddCheckBox

Inserts a check box in the popup menu. Returns an integer value that identifies the inserted item.

Szintaxis:

svc.AddCheckBox(menuitem: str, opt name: str, opt status: bool = False, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Paraméterek:

menuitem: Defines the text to be displayed in the menu. This argument also defines the hierarchy of the item inside the menu by using the submenu character.

name: String value to be returned when the item is clicked. By default, the last component of the menu hierarchy is used.

status: Defines whether the item is selected when the menu is created (Default = False).

icon: Path and name of the icon to be displayed without the leading path separator. The actual icon shown depends on the icon set being used.

tooltip: Text to be displayed as tooltip.

Példa:

A Basic nyelvben

   myPopup.AddCheckBox("Option A", Status := True)
  
A Python nyelvben

   my_popup.AddCheckBox("Option A", status=True)
  

AddItem

Inserts a menu entry in the popup menu. Returns an integer value that identifies the inserted item.

Szintaxis:

svc.AddItem(menuitem: str, opt name: str, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Paraméterek:

menuitem: Defines the text to be displayed in the menu. This argument also defines the hierarchy of the item inside the menu by using the submenu character.

name: String value to be returned when the item is clicked. By default, the last component of the menu hierarchy is used.

icon: Path and name of the icon to be displayed without the leading path separator. The actual icon shown depends on the icon set being used.

tooltip: Text to be displayed as tooltip.

Példa:

A Basic nyelvben

   myPopup.AddItem("Item A", Tooltip := "A descriptive message")
  
A Python nyelvben

   my_popup.AddItem("Item A", tooltip = "A descriptive message")
  

AddRadioButton

Inserts a radio button entry in the popup menu. Returns an integer value that identifies the inserted item.

Szintaxis:

svc.AddRadioButton(menuitem: str, opt name: str, opt status: bool = False, opt icon: str, opt tooltip: str): int

Paraméterek:

menuitem: Defines the text to be displayed in the menu. This argument also defines the hierarchy of the item inside the menu by using the submenu character.

name: String value to be returned when the item is clicked. By default, the last component of the menu hierarchy is used.

status: Defines whether the item is selected when the menu is created (Default = False).

icon: Path and name of the icon to be displayed without the leading path separator. The actual icon shown depends on the icon set being used.

tooltip: Text to be displayed as tooltip.

Példa:

A Basic nyelvben

   myPopup.AddRadioButton("Option A", Name := "A", Status := True)
  
A Python nyelvben

   my_popup.AddRadioButton("Option A", name="A", status=True)
  

Execute

Displays the popup menu and waits for a user action. Returns the item clicked by the user.

Ha a felhasználó a felugró menün kívülre kattint, vagy megnyomja az Esc billentyűt, akkor nem kerül kiválasztásra semmilyen elem. Ilyen esetekben a visszaadott érték a returnid paramétertől függ. Ha returnid = True és nincs kiválasztott elem, akkor a rendszer a 0 (nulla) értéket adja vissza. Ellenkező esetben egy üres karakterlánc "" kerül visszaadásra.

Szintaxis:

svc.Execute(opt returnid: bool = True): any

Paraméterek:

returnid: If True the selected item ID is returned. If False the method returns the item's name (Default = True).

Példa:

In the examples below, a popup menu is created and the item's name is returned because the returnid argument is set to False.

A Basic nyelvben

   myPopup.AddItem("Item A", Name := "A")
   myPopup.AddItem("Item B", Name := "B")
   Dim vResponse as Variant
   vResponse = myPopup.Execute(False)
  
A Python nyelvben

   my_popup.AddItem("Item A", name="A")
   my_popup.AddItem("Item B", name="B")
   response = my_popup.Execute(False)
  
warning

All ScriptForge Basic routines or identifiers that are prefixed with an underscore character "_" are reserved for internal use. They are not meant be used in Basic macros or Python scripts.


Támogasson minket!