SFDocuments.FormControl service

A FormControl szolgáltatás hozzáférést biztosít egy űrlaphoz, alűrlaphoz vagy a FormDocument táblázatvezérlőhöz tartozó vezérlőkhöz. A FormControl szolgáltatás minden egyes példánya az űrlap egyetlen vezérlőelemére utal. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy:

To use the FormControl service in a particular form, subform or table control, all controls must have unique names.

warning

Radio buttons that share the same group name must also have unique control names.


The main purpose of the FormControl service is setting and getting the properties and values displayed by the controls in a form.

All controls have a Value property. However, its contents will vary according to the control type. For more information, read The Value Property below.

It is also possible to format the controls via the XControlModel and XControlView properties.

tip

The SFDocuments.FormControl service is closely related to the SFDocuments.Form service.


A szolgáltatás igénybevétele

Before using the FormControl service the ScriptForge library needs to be loaded or imported:

note

• Basic macros require to load ScriptForge library using the following statement:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python scripts require an import from scriptforge module:
from scriptforge import CreateScriptService


The FormControl service is invoked from an existing Form service instance through its Controls method.


   Dim oDoc as Object, myForm As Object, myControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   Set myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName") ' SFDocuments.Form
   Set myControl = myForm.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
   myControl.Value = "Current time = " & Now()
  
A Python nyelvben

   

from scriptforge import CreateScriptService

from time import localtime, strftime bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')

doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)

form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName') # SFDocuments.Form

control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl

control.Value = 'Current Time = ' + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
tip

To learn more about how to open a FormDocument and get access to its forms, refer to the SFDocuments.Form service help page.


Alternatively a FormControl instance can be retrieved via the SFDocuments.FormEvent service, which returns the SFDocuments.FormControl class instance that triggered the event.


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     ' oControl now represents the instance of the FormControl class that triggered the current event
     ' ...
   End Sub
  
A Python nyelvben

   def onEvent(event: uno):
     control = CreateScriptService('SfDocuments.FormEvent', event)
  

Note that in previous examples, the prefix "SFDocuments." may be omitted.

note

The FormEvent service is used exclusively to create instances of the SFDocuments.Form and SFDocuments.FormControl services when a form or control event takes place.


Vezérlőelem-típusok

The FormControl service is available for the following control types:

Tulajdonságok

Név

Írásvédett

Típus

Alkalmazható a

Leírás

Action

Nem

String

Button

Specifies the action triggered when the button is clicked. Accepted values are: none, submitForm, resetForm, refreshForm, moveToFirst, moveToLast, moveToNext, moveToPrev, saveRecord, moveToNew, deleteRecord, undoRecord.

Caption

Nem

String

Button, CheckBox, FixedText, GroupBox, RadioButton

Specifies the text displayed by the control.

ControlSource

Igen

String

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, TextField, TimeField

Specifies the rowset field mapped onto the current control.

ControlType

Igen

String

Minden

One of the control types listed above.

Default

Nem

Boolean

Button

Specifies whether a command button is the default OK button.

DefaultValue

Nem

Variant

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

Specifies the default value used to initialize a control in a new record.

Enabled

Nem

Boolean

Minden (kivéve rejtett vezérlőelemek)

Specifies if the control is accessible with the cursor.

Format

Nem

String

DateField, TimeField, FormattedField (read-only)

Specifies the format used to display dates and times. It must be one of following strings:

For dates: "Standard (short)", "Standard (short YY)", "Standard (short YYYY)", "Standard (long)", "DD/MM/YY", "MM/DD/YY", "YY/MM/DD", "DD/MM/YYYY", "MM/DD/YYYY" , "YYYY/MM/DD", "YY-MM-DD", "YYYY-MM-DD".

For times: "24h short", "24h long", "12h short", "12h long".

ListCount

Igen

Long

ComboBox, ListBox

Returns the number of rows in a ListBox or a ComboBox.

ListIndex

Nem

Long

ComboBox, ListBox

Specifies which item is selected in a ListBox or ComboBox. In case of multiple selection, the index of the first item is returned or only one item is set.

ListSource

Nem

Variant

ComboBox, ListBox

Specifies the data contained in a ComboBox or a ListBox as a zero-based array of string values.

Combined with ListSourceType, may also contain the name of a table, a query or a complete SQL statement.

ListSourceType

Nem

Integer

ComboBox, ListBox

Specifies the type of data contained in a combobox or a listbox.

It must be one of the com.sun.star.form.ListSourceType.* constants.

Locked

Nem

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FileControl, FormattedField, ImageControl, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Specifies if the control is read-only.

MultiSelect

Nem

Boolean

ListBox

Specifies whether the user can select multiple items in a listbox.

Name

Igen

String

Minden

The name of the control.

Parent

Igen

Object

Minden

Depending on the parent type, a form, a subform or a tablecontrol, returns the parent SFDocuments.Form or SFDocuments.FormControl class object instance.

Picture

Nem

String

Button, ImageButton, ImageControl

Specifies the file name containing a bitmap or other type of graphic to be displayed on the control. The filename must comply with the FileNaming attribute of the ScriptForge.FileSystem service.

Required

Nem

Boolean

CheckBox, ComboBox, CurrencyField, DateField, ListBox, NumericField, PatternField, RadioButton, SpinButton, TextField, TimeField

A control is said required when the underlying data must not contain a null value.

Text

Igen

String

ComboBox, DateField, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField, TimeField

Gives access to the text being displayed by the control.

TipText

Nem

String

Minden (kivéve rejtett vezérlőelemek)

Specifies the text that appears as a tooltip when you hover the mouse pointer over the control.

TripleState

Nem

Boolean

CheckBox

Specifies if the checkbox control may appear dimmed (grayed) or not.

Value

Nem

Variant

This property depends on the current control type. Refer to The Value property for more information.

Visible

Nem

Boolean

Minden (kivéve rejtett vezérlőelemek)

Specifies if the control is hidden or visible.

XControlModel

Igen

UNO
objektum

Minden

The UNO object representing the control model. Refer to XControlModel and UnoControlModel in the API documentation for more information.

XControlView

Igen

UNO
objektum

Minden

The UNO object representing the control view. Refer to XControl and UnoControl in the API documentation for more information.


The Value property

Vezérlőelem-típus

Típus

Leírás

Button

Boolean

Applicable to toggle buttons only.

CheckBox

Logikai vagy egész

0, False: not checked
1, True: checked
2: grayed out, don't know (applicable if TripleState is True)

ComboBox

String

The selected value, as a String. The ListIndex property is an alternate option to access the index of the selected value.

CurrencyField

Szám

DateField

Date

FileControl

String

A file name formatted in accordance with the FileNaming property of the ScriptForge.FileSystem service

FormattedField

Karakterlánc vagy szám

HiddenControl

String

ListBox

String or array of strings

A kiválasztott sor(ok) egyetlen karakterláncként vagy karakterláncok tömbjeként. Csak egyetlen értéket lehet beállítani. Ha a mező egy adatbázishoz kapcsolódik, ez a tulajdonság megkapja vagy beállítja az alapul szolgáló adatokat. Ellenkező esetben a megjelenített adatokat kapja meg vagy állítja be.

NumericField

Szám

PatternField

String

RadioButton

Boolean

Minden gombnak saját neve van. Több Rádiógomb vezérlőelem akkor kapcsolódik össze, ha ugyanaz a csoportnév van rajtuk. Ha egy Rádiógomb True értékre van állítva, a többi kapcsolódó gomb automatikusan False értékre lesz állítva.

ScrollBar

Szám

Must be within the predefined bounds

SpinButton

Szám

Must be within the predefined bounds

TextField

String

The text appearing in the field

TimeField

Date


Esemény tulajdonságai

The properties below return or set URI strings that define the script triggered by the event.

Név

Írásvédett

Description as labeled in the Basic IDE

OnActionPerformed

Nem

Művelet végrehajtása

OnAdjustmentValueChanged

Nem

Beállítás során

OnApproveAction

Nem

Művelet jóváhagyása

OnApproveReset

Nem

Alaphelyzetbe állítás előtt

OnApproveUpdate

Nem

Frissítés előtt

OnChanged

Nem

Változott

OnErrorOccurred

Nem

Hiba történt

OnFocusGained

Nem

Amikor a fókuszt megkapja

OnFocusLost

Nem

Amikor a fókuszt elveszti

OnItemStateChanged

Nem

Elem állapota változott

OnKeyPressed

Nem

Billentyű lenyomva

OnKeyReleased

Nem

Billentyű felengedve

OnMouseDragged

Nem

Mouse moved while key presses

OnMouseEntered

Nem

Egér belül

OnMouseExited

Nem

Egér kívül

OnMouseMoved

Nem

Egér mozdult

OnMousePressed

Nem

Egérgomb lenyomása

OnMouseReleased

Nem

Egérgomb elengedése

OnResetted

Nem

Alaphelyzetbe állítás után

OnTextChanged

Nem

Szöveg módosítva

OnUpdated

Nem

Frissítés után


tip

To learn more about URI strings, refer to the Scripting Framework URI Specification.


List of Methods in the FormControl Service

Controls

SetFocus


Controls

This method is applicable only to controls of the TableControl type. The returned value depends on the arguments provided.

If the optional argument controlname is absent, then a zero-based Array containing the names of all controls is returned.

On the other hand, if a controlname is provided, the method returns a FormControl class instance corresponding to the specified control.

Szintaxis:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Paraméterek:

controlname: A valid control name as a case-sensitive string. If absent, the list of control names is returned as a zero-based array.

Példa:


   Dim myGrid As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myGrid = myForm.Controls("myTableControl") ' SFDocuments.FormControl
   ' Returns an Array with the names of all controls in "myTableControl"
   myList = myGrid.Controls()
   

' Returns a FormControl class instance corresponding to "myCheckBox"

Set myControl = myGrid.Controls("myCheckBox")

Python használatával:


   grid = form.Controls('myTableControl') # SFDocuments.FormControl
   control_names = form.Controls()
   control = grid.Controls('myCheckBox') # SFDocuments.FormControl
  

SetFocus

Sets the focus on the control. Returns True if focusing was successful.

This method is often called from a form or control event.

Szintaxis:

svc.SetFocus(): bool

Példa:


   Dim oDoc As Object, oForm As Object, oControl As Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisComponent)
   Set oForm = oDoc.Forms(0)
   Set oControl = oForm.Controls("thisControl") ' SFDocuments.FormControl
   oControl.SetFocus()
  
A Python nyelvben

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic')
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisComponent)
   form = doc.Forms(0)
   control = form.Controls('thisControl') # SFDocuments.FormControl
   control.SetFocus()
  

További példák

Below are two examples that illustrate the use of the FormControl service.

The first example reads the current value in a ComboBox containing city names and writes it to a FixedTest control in a Form:


   Dim oDoc as Object, myForm as Object, myControl as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim lbCity : lbCity = myForm.Controls("labelCity")
   Dim cbCity : cbCity = myForm.Controls("comboboxCity")
   lbCity.Caption = "Selected City: " & cbCity.Value
  
A Python nyelvben

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-like methods
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   lbl_city = form.Controls('labelCity')
   combo_city = form.Controls('comboboxCity')
   lbl_city.Caption = "Selected city: " + combo_city.Value
  

A következő kódrészletet az azonos csoportnévvel rendelkező RadioButton vezérlők feldolgozására használhatjuk. Ebben a példában tegyük fel, hogy három rádiógomb van optA, optB és optC névvel, és a kiválasztott vezérlő feliratát szeretnénk megjeleníteni.


   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDataBaseDocument)
   myForm = oDoc.Forms("formDocumentName", "formName")
   Dim optNames As Object : optNames = Array("optA", "optB", "optC")
   Dim optControl as Object, opt as Variant
   For Each opt In optNames
     optControl = myForm.Controls(opt)
     If optControl.Value = True Then
       MsgBox "Selected option: " & optControl.Caption
       Exit For
     End If
   Next opt
  
A Python nyelvben

   bas = CreateScriptService('ScriptForge.Basic') # Basic-like methods
   doc = CreateScriptService('SFDocuments.Document', bas.ThisDatabaseDocument)
   form = doc.Forms('formDocumentName', 'formName')
   radio_buttons = ['optA', 'optB', 'optC']
   for name in radio_buttons:
    control = form.controls(name)
    if control.Value == True:
      bas.MsgBox('Selected option: ' + control.Caption)
      break
  
warning

All ScriptForge Basic routines or identifiers that are prefixed with an underscore character "_" are reserved for internal use. They are not meant be used in Basic macros or Python scripts.


Támogasson minket!