Vezérlőelemek beszúrása

Megnyitja az Eszközök panelt.

Icon Choose Controls

Vezérlőelemek beszúrása

Gomb

Icon Button

Parancsgombot ad hozzá. A parancsgombbal parancsokat hajthat végre bizonyos események - például egérkattintás - hatására.

Ha szeretné, szöveget vagy képet adhat a gombhoz.

Kép-vezérlőelem

Icon Image Control

Képet tartalmazó vezérlőelemet hoz létre.

Jelölőnégyzet

Icon Check Box

Hozzáad egy jelölőnégyzetet, amellyel ki-/bekapcsolhatók az egyes funkciók.

Rádiógomb

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Címkemező

Icon Label Field

Szövegcímkék megjelenítésére használható mezőt hoz létre. Ezekben a mezőkben csak előre megadott szöveg jeleníthető meg, és nem szövegbevitelre valók.

Szövegmező

Icon Text Box

Beviteli mezőt ad hozzá, amelybe szöveget lehet beírni és szerkeszteni.

Lista

Icon List Box

Olyan mezőt ad hozzá, amelyben egy listából lehet egy bejegyzést kiválasztani.

Kombinált lista

Icon Combo Box

Kombinált listát ad hozzá. Egy kombinált lista egy egysoros lista, amelyre a felhasználó rákattinthat, majd kiválaszthat a listából egy bejegyzést. Szükség szerint „csak olvashatóvá” teheti a kombinált lista bejegyzéseit.

Vízszintes görgetősáv

Icon Horizontal Scrollbar

Vízszintes görgetősávot ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Függőleges görgetősáv

Icon Vertical Scrollbar

Függőleges görgetősávot ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Csoportpanel

Icon Group Box

Keretet ad hozzá, amelyben csoportosíthatja a hasonló vezérlőelemeket, például a rádiógombokat.

note

Rádiógombok két külön csoportjának meghatározásakor győződjön meg arról, hogy a csoportkeret bejárási sorrendjének indexe a két csoport bejárási sorrendjének indexe között van.


Folyamatjelző

Icon Progress Bar

Egy folyamatjelzőt ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Vízszintes vonal

Icon Horizontal Line

Vízszintes vonalat ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Függőleges vonal

Icon Vertical Line

Függőleges vonalat ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Dátummező

Icon Date Field

Dátummezőt szúr be.

Ha egy „legördülő” tulajdonságot rendel a dátummezőhöz, akkor a felhasználó legördítheti a naptárat a dátum kiválasztásához.

Időmező

Icon Time Field

Időmezőt ad hozzá.

Számmező

Icon Numeric Field

Számmezőt ad hozzá.

Pénznemmező

Icon Currency Field

Hozzáad egy pénznemmezőt.

Formázott mező

Icon Formatted Field

Formázott szövegmezőt hoz létre, amelyben a bevitel és a megjelenítés formátuma, valamint a határoló értékek meghatározhatók.

Maszkolt mező

Icon Pattern Field

Maszkolt mezőt ad hozzá. A maszkolt mező egy bementi maszkból és egy kifejezésmaszkból áll. A bemeneti maszk meghatározza, hogy milyen felhasználói adatok írhatók be. A kifejezésmaszk meghatározza a maszkolt mező állapotát, ha az űrlap be van töltve.

Fájlválasztás

Icon File Selection

Hozzáad egy fájlválasztó párbeszédablakot megnyitó gombot.

Kiválasztás

Icon Select

Aktiválja vagy letiltja a Kijelölési módot. Ebben a módban kiválaszthatja a vezérlőelemeket egy párbeszédablakban, így szerkesztheti azokat.

Tulajdonságok

Icon Properties

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait lehet szerkeszteni.

Tesztüzemmód bekapcsolása

Icon Activate Test Mode

Elindítja a tesztmódot. A tesztmódból kilépéshez használja a párbeszédablak bezáró ikonját.

Nyelv kezelése

Manage Language icon

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen engedélyezheti vagy kezelheti a párbeszédablak erőforrásait több nyelv támogatása céljából.

Fa vezérlőelem

Icon Tree Control

Hozzáad egy favezérlőelemet, amely hierarchikus listát jelenít meg. A listát a programból töltheti fel, API-hívások (XtreeControl) használatával.

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Támogasson minket!