Vezérlőelemek beszúrása

Megnyitja az Eszközök panelt.

Ikon

Vezérlőelemek beszúrása

Gomb

Ikon

Parancsgombot ad hozzá. A parancsgombbal parancsokat hajthat végre bizonyos események - például egérkattintás - hatására.

Ha szeretné, szöveget vagy képet adhat a gombhoz.

Kép-vezérlőelem

Ikon

Képet tartalmazó vezérlőelemet hoz létre.

Jelölőnégyzet

Ikon

Hozzáad egy jelölőnégyzetet, amellyel ki-/bekapcsolhatók az egyes funkciók.

Rádiógomb

Ikon

Olyan gombot ad hozzá, amelynél a felhasználó több beállításból választhat. A csoportosított rádiógomboknak egymást követő bejárásisorrend-indexszel kell rendelkezniük. Ezeket általában egy csoportpanel veszi körül. Ha két rádiógombcsoporttal rendelkezik, akkor be kell szúrnia egy bejárásisorrend-indexet a két csoport bejárásisorrend-indexszámai közé a csoportkereten.

Címkemező

Ikon

Szövegcímkék megjelenítésére használható mezőt hoz létre. Ezekben a mezőkben csak előre megadott szöveg jeleníthető meg, és nem szövegbevitelre valók.

Szövegmező

Ikon

Beviteli mezőt ad hozzá, amelybe szöveget lehet beírni és szerkeszteni.

Lista

Ikon

Olyan mezőt ad hozzá, amelyben egy listából lehet egy bejegyzést kiválasztani.

Kombinált lista

Ikon

Kombinált listát ad hozzá. Egy kombinált lista egy egysoros lista, amelyre a felhasználó rákattinthat, majd kiválaszthat a listából egy bejegyzést. Szükség szerint „csak olvashatóvá” teheti a kombinált lista bejegyzéseit.

Vízszintes görgetősáv

Ikon

Vízszintes görgetősávot ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Függőleges görgetősáv

Ikon

Függőleges görgetősávot ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Csoportpanel

Ikon

Keretet ad hozzá, amelyben csoportosíthatja a hasonló vezérlőelemeket, például a rádiógombokat.

Jegyzet ikon

Rádiógombok két külön csoportjának meghatározásakor győződjön meg arról, hogy a csoportkeret bejárási sorrendjének indexe a két csoport bejárási sorrendjének indexe között van.


Folyamatjelző

Ikon

Egy folyamatjelzőt ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Vízszintes vonal

Ikon

Vízszintes vonalat ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Függőleges vonal

Ikon

Függőleges vonalat ad hozzá a párbeszédablakhoz.

Dátummező

Ikon

Dátummezőt szúr be.

Ha egy „legördülő” tulajdonságot rendel a dátummezőhöz, akkor a felhasználó legördítheti a naptárat a dátum kiválasztásához.

Időmező

Ikon

Időmezőt ad hozzá.

Számmező

Ikon

Számmezőt ad hozzá.

Pénznemmező

Ikon

Hozzáad egy pénznemmezőt.

Formázott mező

Ikon

Formázott szövegmezőt hoz létre, amelyben a bevitel és a megjelenítés formátuma, valamint a határoló értékek meghatározhatók.

Maszkolt mező

Ikon

Maszkolt mezőt ad hozzá. A maszkolt mező egy bementi maszkból és egy kifejezésmaszkból áll. A bemeneti maszk meghatározza, hogy milyen felhasználói adatok írhatók be. A kifejezésmaszk meghatározza a maszkolt mező állapotát, ha az űrlap be van töltve.

Fájlválasztás

Ikon

Hozzáad egy fájlválasztó párbeszédablakot megnyitó gombot.

Kiválasztás

Ikon

Aktiválja vagy letiltja a Kijelölési módot. Ebben a módban kiválaszthatja a vezérlőelemeket egy párbeszédablakban, így szerkesztheti azokat.

Tulajdonságok

Ikon

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen a kijelölt vezérlőelem tulajdonságait lehet szerkeszteni.

Tesztüzemmód bekapcsolása

Ikon

Elindítja a tesztmódot. A tesztmódból kilépéshez használja a párbeszédablak bezáró ikonját.

Nyelv kezelése

Nyelv kezelése ikon

Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen engedélyezheti vagy kezelheti a párbeszédablak erőforrásait több nyelv támogatása céljából.

Fa vezérlőelem

Nyelv kezelése ikon

Hozzáad egy favezérlőelemet, amely hierarchikus listát jelenít meg. A listát a programból töltheti fel, API-hívások (XtreeControl) használatával.

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!