Általános

Adja meg a kijelölt párbeszédablak vagy vezérlőelem tulajdonságit. A rendelkezésre álló tulajdonságok a kijelölt vezérlőelemtől függenek. Ezért az alábbi tulajdonságok nem állnak rendelkezésre minden típusú vezérlőelemhez.

Alapértelmezett gomb

Ha azt akarja, hogy az aktuális gomb-vezérlőelem legyen az alapértelmezett, akkor válassza az „Igen” értéket. Az Enter billentyű párbeszédablakban történő megnyomása aktiválja az alapértelmezett gombot.

Automatikus kitöltés

Válassza az „Igen” lehetőséget az automatikus kitöltési funkció kijelölt vezérlőelemben történő engedélyezéséhez.

Beviteli maszk

Adja meg a maszkoltmező-vezérlőelem szerkesztési maszkját. Ez egy karakterkód, amely meghatározza a vezérlőelem bemeneti formátumát.

A szerkesztési maszk minden beviteli karakterének meg kell határoznia a maszkolási karakterét, amely szabályozza a bevitelt a következő táblázatban megadott értékeknek megfelelően:

Karakter

Jelentés

L

Egy szövegállandó. Ezt a karaktert a felhasználó nem módosíthatja.

a

Az a-tól z-ig terjedő karakterek írhatók be ide. Nagybetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja azt kisbetűvé.

A

Az A-tól Z-ig terjedő karakterek írhatók be ide. Kisbetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja azt nagybetűvé.

c

Az A-tól Z-ig terjedő és a 0-tól 9-ig terjedő karakterek írhatók be ide. Nagybetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja azt kisbetűvé.

C

Az A-tól Z-ig terjedő és a 0-tól 9-ig terjedő karakterek írhatók be ide. Kisbetű beírásakor a rendszer automatikusan átalakítja azt nagybetűvé.

N

Csak a 0-9 közötti karaktereket lehet beírni.

x

Minden nyomtatható karakter beírható.

X

Minden nyomtatható karakter beírható. Kisbetű használatakor a rendszer automatikusan átalakítja nagybetűvé.


Csak olvasásra

Ha az „Igen” lehetőséget választja, a felhasználó nem fogja tudni szerkeszteni az aktuális vezérlőelemet. A vezérlőelem érvényes és fókuszálható, de nem módosítható.

Cím

Adja meg a párbeszédablak címét. A párbeszédablak kiválasztásához kattintson a párbeszédablak szegélyére.

A Címek csak párbeszédablak címzéshez használhatók, és csak egy sort tartalmazhatnak. Ha makrókkal dolgozik, akkor a vezérlőelemek csak a Név tulajdonságon keresztül hívhatók meg.

Címke

Megadja az aktuális vezérlőelem címkéjét. A címke a vezérlőelemmel együtt jelenik meg.

Többsoros címkéket is létrehozhat kézi sortörések beszúrásával, a Shift+Enter billentyűkombinációk segítségével.

Dátum

Megadja a dátum vezérlőelemen megjelenítendő alapértelmezett dátumot.

Dátumformátum

Adja meg a dátum-vezérlőelem kívánt formátumát. A dátum-vezérlőelem a formátumbeállítás szerint értelmezi a felhasználói bevitelt.

Elindítja a megállított módú szerkesztést.

Megadja, mi történjen, ha a szerkesztés megszakad a fa egy másik csomópontjának kiválasztása miatt, a fa adatainak módosulása miatt vagy egyéb okból.

Ha a tulajdonságot IGAZ értékre állítja, akkor a módosítások automatikusan mentve lesznek, ha a szerkesztést megszakítják. A HAMIS érték azt jelenti, hogy a szerkesztés félbeszakad, és a módosítások elvesznek.

Az alapértelmezett érték a HAMIS.

Előtagjel

Válassza az „Igen” lehetőséget, ha a pénznem-vezérlőelemben szám beírásakor a pénznemszimbólumot meg akarja jeleníteni előtagként.

Engedélyezve

A vezérlőelem engedélyezéséhez válassza az „Igen” értéket. Ha a vezérlőelem le van tiltva, akkor szürkével jelenik meg a párbeszédablakban.

Ezreselválasztó

Válassza az „Igen” lehetőséget az ezreselválasztó karakterek megjelenítéséhez a numerikus és pénznem-vezérlőelemekben.

Fogantyúk megjelenítése

Megadja, hogy a csomópontok fogantyúi megjelenjenek-e.

A fogantyúk pontozott vonalak, amelyek megjelenítik a favezérlőelem hierarchiáját.

Az alapértelmezett érték az IGAZ.

Folyamatérték

Adja meg a folyamat állapotát a folyamatjelzőn.

Gombtípus

Válasszon egy gombtípust. A gombtípusok meghatározzák a kezdeményezett művelet típusát.

Gyökér megjelenik

Megadja, hogy megjelenjen-e a favezérlőelem gyökércsomópontja.

Ha a Gyökér megjelenik tulajdonság értéke HAMIS, akkor a modell gyökércsomópontja többé nem egy érvényes csomópont a favezérlőelem számára, és nem használható a XTreeControl egyik metódusával sem.

Az alapértelmezett érték az IGAZ.

Gyökérfogantyúk megjelenítése

Megadja, hogy a csomópontok fogantyúi a gyökérszinten is megjelenjenek-e.

Az alapértelmezett érték az IGAZ.

Görgetési érték

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem kezdeti értékét. Ez meghatározza a görgetősáv csúszkájának helyét.

Görgetősáv

A megadott típusú görgetősávot adja egy szövegmezőhöz.

Görgetősáv

A megadott típusú görgetősávot adja egy szövegmezőhöz.

Háromállapotú

Válassza az „Igen” lehetőséget, ha háromállapotú jelölőnégyzetet akar használni (bejelölve, törölve és inaktív) a szokásos kétállapotú helyett (bejelölve, törölve).

Háttérszín

Adja meg az aktuális vezérlőelem háttérszínét.

Időformátum

Válassza ki az idő-vezérlőelemek formátumát.

Igazítás

Adja meg a kijelölt vezérlőelem igazítását.

Ismétlés

Megismétli az eseményeket, ha nyomva tartja az egérgombot egy vezérlőelemen, például léptetőgombon.

Jelszókarakterek

Adja meg a karaktert, amely megjelenjen a beírt karakterek helyett. Ez jelszó szöveg-vezérlőelembe történő beírásánál használható.

Karakterkészlet

Válassza ki a kijelölt vezérlőelem tartalmának megjelenítéséhez használt betűkészletet.

Kifejezésmaszk

Adja meg a maszkolt mező kezdeti értékeit. Ez segíti a felhasználókat a maszkolt mezőben megengedett értékek felismerésében. A kifejezésmaszkot a szerkesztési maszkban meghatározott formátum korlátozza.

Kijelölés

Megadja a kijelölt elemek sorrendjét, ahol a „0” az első elemnek felel meg. Ha egynél több elemet akar kijelölni, jelölje ki a Többszörös kijelölés lehetőséget.

A Kijelölés párbeszédablak megnyitásához kattintson a ... gombra.

Kattintson a kijelölni kívánt elemre vagy elemekre. Ha egynél több elemet akar kijelölni, győződjön meg róla, hogy a Többszörös kijelölés lehetőség ki van jelölve.

Kijelölés típusa

Megadja a kijelölés módját, amely engedélyezve van a favezérlőelem számára.

Kis változás

Adja meg, hány egységgel mozduljon el a dokumentum, ha a felhasználó a görgetősáv valamelyik nyilára kattint.

Kép

Adja meg egy gomb- vagy egy képvezérlőelem grafikájának forrását. A fájl kiválasztásához kattintson a „...” elemre.

Késleltetés

Megadja azt az időt ezredmásodpercben, amely a görgetősáv-események bekövetkezése között eltelik. Ez az esemény akkor következik be, ha kattint egy görgetősávnyílra vagy egy görgetősáv hátterére. Az ismételt események akkor következnek be, ha nyomva tartja az egérgombot egy görgetősávnyílon vagy egy görgetősáv hátterén. Ha akarja, megadhat mértékegységeket is a számokkal együtt, például 2 s vagy 500 ms.

Kézi sortörés

Válassza az „Igen” lehetőséget, ha a többsoros vezérlőelemekben kézi sortörést is akar használni.

Kötött formátum

Válassza az „Igen” lehetőséget, ha korlátozni akarja, hogy csak érvényes karakterek legyenek beírhatók a szám, pénznem, dátum vagy idő típusú vezérlőelemekbe.

Legkisebb folyamatérték

Adja meg a folyamatjelző-vezérlőelem minimumértékét.

Legkisebb érték

Adja meg az aktuális vezérlőelem minimumértékét.

Legkorábbi dátum

Adja meg a dátum-vezérlőelem alsó határértékét.

Legkésőbbi dátum

Adja meg a dátum-vezérlőelem felső határértékét.

Legnagyobb folyamatérték

Adja meg a folyamatjelző-vezérlőelem maximumértékét.

Legnagyobb érték

Adja meg az aktuális vezérlőelem maximumértékét.

Legördülő

A lista- vagy kombináltlista-vezérlőelem legördülő listájának engedélyezéséhez válassza az „Igen” értéket. A legördülő listának van egy nyílgombja, amelynek segítségével megnyithatja a meglévő űrlapbejegyzések listáját.

Listabejegyzések

Adja meg a lista-vezérlőelem bejegyzéseit. Egy sor egy listabejegyzést jelent. Új sor beszúrásához nyomja meg a Shift+Enter billentyűkombinációt.

Látható méret

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem csúszkájának hosszát.

Léptetőgomb

Léptetőgombok szám-, dátum- vagy idő-vezérlőelemhez történő hozzáadásához válassza az „Igen” értéket, ami engedélyezi, hogy a nyílgombokkal növelhető és csökkenthető legyen a beviteli érték.

Magasság

Adja meg az aktuális vezérlőelem vagy párbeszédablak magasságát.

Max. idő

Adja meg az idő-vezérlőelem maximumértékét.

Maximális görgetési érték

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem maximális értékét.

Maximális szöveghossz

Adja meg a felhasználó által beírható karakterek maximális számát.

Min. görgetési érték

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem minimumértékét.

Min. idő

Adja meg az idő-vezérlőelem minimumértékét.

Nagy változás

Adja meg, hány egységgel mozduljon el a dokumentum, ha a felhasználó a görgetősáv valamelyik nyila és a csúszka közti területre kattint.

Nyomtatás

Válassza az „Igen” lehetőséget, hogy az aktuális vezérlőelem benne legyen a dokumentum nyomtatási kimenetében.

Név

Adjon nevet az aktuális vezérlőnek. Ez a név azonosítja a vezérlőelemet.

Oldal (fázis)

Adja meg a párbeszédablak azon lapjának sorszámát, amelyik laphoz az aktuális vezérlőelemet rendelni kívánja, vagy amelyik lapot szerkeszteni akarja. Ha a párbeszédablaknak csak egy oldala van, akkor állítsa az Oldal (fázis) elemet 0 értékre.

Ha minden párbeszédablak-oldalon láthatóvá kívánja tenni a vezérlőelemet, akkor válassza az Oldal (fázis) = 0 értéket.

Ha a párbeszédablak oldalai között futás közben kíván váltani, akkor létre kell hoznia egy makrót, amely módosítja az Oldal (fázis) értékét.

Pénznem szimbóluma

Írja be a pénznem szimbólumát, amelyet a pénznem típusú vezérlőelemek használnak.

Rendezés

Adja meg, hogy milyen sorrendben aktiválódjanak a párbeszédablak vezérlőelemei a Tab billentyű lenyomására. Ha egy párbeszédablak aktív lesz, akkor a legkisebb sorrendi értékkel (0) rendelkező vezérlőelem kapja a fókuszt. A Tab billentyű megnyomásakor a vezérlőelemek a fókuszt a sorszámuk által meghatározott sorrendben kapják meg.

A vezérlőelemek kezdetben a párbeszédablakhoz adásuk sorrendjében kapják a sorszámot. A vezérlőelemek sorszámát módosíthatja. A LibreOffice Basic a többszörös számok elkerülése érdekében automatikusan frissíti a sorszámokat. A vezérlőelemek, amelyekre nem lehet fókuszálni, szintén rendelkeznek egy értékkel, de ezek a vezérlőelemek figyelmen kívül maradnak a Tab billentyű használatakor.

Skála

Átméretezi a képet, hogy elférjen a vezérlőelemben.

Sormagasság

Megadja a favezérlőelem sorainak magasságát képpontban.

Ha a megadott érték kisebb nullánál vagy egyenlő azzal, akkor minden sor magassága maximális lesz.

Az alapértelmezett érték a 0.

Sorok száma

Adja meg a lista-vezérlőelem megjelenített sorainak számát. Kombinált listák esetén ez a beállítás csak akkor aktív, ha a legördülő lista engedélyezve van.

Szegély

Adja meg az aktuális vezérlőelem szegélytípusát.

Szerkeszthető

Megadja, hogy a favezérlőelem csomópontjai szerkeszthetők-e.

Az alapértelmezett érték a HAMIS.

Szélesség

Adja meg az aktuális vezérlőelem vagy párbeszédablak szélességét.

Súgó szövege

Adjon meg egy súgószöveget, amely tippként (buboréksúgóként) jelenik meg, amikor az egér a vezérlőelem fölött áll.

Súgó-URL

Adja meg azt a súgó-URL-t, amelyet akkor hív meg a program, ha a fókusz egy vezérlőelemen van, és a felhasználó megnyomja az F1 billentyűt. Például használja a HID:1234 értéket az 1234 számú súgóazonosító meghívásához.

A HELP_DEBUG környezeti változót 1 értékre állítja a súgóazonosítók kibővített súgótippekként történő megtekintéséhez.

Tabulátorpozíció

Válassza ki, hogyan viselkedjen az aktuális vezérlőelem a Tab billentyű használatakor.

Alapértelmezett

Csak a beviteli vezérlőelemek kapják meg a fókuszt a Tab billentyű használatakor. A bevitel nélküli vezérlőelemek, mint például a képfelirat-vezérlőelemek, kimaradnak.

Nem

A Tab billentyű használatakor a fókusz átugorja a vezérlőelemet.

Igen

A Tab billentyű használatával a vezérlőelem kiválasztható.


Tizedes pontosság

Adja meg a numerikus vagy currency (pénznem) vezérlőelem által megjelenített tizedesjegyek számát.

Tájolás

Adja meg a görgetősáv-vezérlőelem tájolását.

Többsoros bevitel

Ha engedélyezni kívánja a vezérlőelemben a többsoros bevitelt, akkor válassza ki az „Igen” értéket. A kézi sortörés vezérlőelembe történő beszúrásához nyomja meg az Entert.

Többszörös kijelölés

Válassza az „Igen” lehetőséget a lista-vezérlőelemekben lévő bejegyzések többszörös kijelölésének elfogadásához.

X pozíció

Adja meg az aktuális vezérlőelem távolságát a párbeszédablak bal szélétől.

Y pozíció

Adja meg az aktuális vezérlőelem távolságát a párbeszédablak tetejétől.

Állapot

Válassza ki az aktuális vezérlőelem kijelölési állapotát.

Érték

Adja meg az aktuális vezérlőelem értékét.

Érték növelése/csökkentése

Adja meg a léptetőgombok lépésközét.

Támogasson minket!