Basic programok hibakeresése

Töréspontok és lépésenkénti futtatás

A Basic-program minden sorában kereshet hibákat a lépésenkénti végrehajtással. A hibák egyszerűen nyomon követhetők, mivel azonnal láthatja minden lépés eredményét. A Szerkesztő töréspont-oszlopában lévő mutató jelzi az aktuális sort. Töréspontot akkor is beállíthat, ha egy adott helyen meg kívánja szakítani a programot.

Kattintson duplán a Szerkesztő ablak bal oldalán lévő töréspont oszlopra a megfelelő sor töréspontjának átkapcsolásához. Ha a program eléri a töréspontot, akkor a program végrehajtása megszakításra kerül.

A lépésenkénti végrehajtás segítségével, az Egységnyi léptetés ikon hatására a program elágazik az eljárásoknál és függvényeknél.

Ha az Eljárásonként léptetve ikonnak az eljárásonkénti léptetést választja, akkor a program egy lépésként átugrik az eljárásokon és függvényeken.

A töréspont tulajdonságai

A töréspont tulajdonságai annak helyi menüjén keresztül érhetőek el. Kattintson jobb egérgombbal a töréspont-oszlopban a töréspontra.

A helyi menü Aktív elemének kiválasztásával aktiválhatja és inaktiválhatja a töréspontot. A töréspont inaktiválásakor a rendszer nem szakítja meg a program végrehajtását.

Válassza ki a töréspont helyi menüjének Tulajdonságok elemét, vagy a töréspont-oszlop helyi menüjének Töréspontok elemét a Töréspontok párbeszédablak meghívásához, amelyben megadhat más töréspont-beállításokat.

A lista megjeleníti a forráskód összes töréspontját a megfelelő sorszámmal. A kiválasztott töréspontot az Aktív mező bejelölésével vagy bejelölésének megszüntetésével aktiválhatja vagy inaktiválhatja.

A Menetek száma megadja, hogy a töréspont hányszor léphető át a program megszakítása előtt. Ha 0-t ír be (alapértelmezett beállítás), akkor a program mindig megszakításra kerül a töréspont elérésekor.

A töréspont programból történő eltávolításához kattintson a Törlés gombra.

Változók értékének megfigyelése

A változó értékeit megfigyelheti, ha hozzáadja azt a Figyelés ablakhoz. Változók figyelt változók listájához történő hozzáadásához írja be a változó nevét a Figyelés szövegmezőbe, és nyomja meg az Entert.

A változók értékei csak akkor jelennek meg, ha benne vannak a hatókörben. Ha a változók nem az aktuális forráskód helyén vannak megadva, a („Hatókörön kívül”) jelenik meg az érték helyett.

Tömböket is felvehet a Figyelés ablakba. Ha egy tömbváltozó nevét indexérték nélkül adja meg a Figyelés szövegmezőben, akkor a teljes tömb tartalma megjelenik.

Tipp ikon

Ha az egeret egy már meghatározott változó fölé viszi a program futása közben, a változó értéke megjelenik egy előugró mezőben.


A Hívási verem ablak

Az eljárások és függvények meghívási hierarchiájáról ad áttekintést. Megtekintheti, hogy melyik eljárás vagy függvény milyen más eljárást vagy függvényt hívott meg a forráskód aktuális pontján.

Futásidejű hibák listája

1 Kivétel történt

2 Szintaktikai hiba

3 Return használata Gosub nélkül

4 Helytelen bemenet; próbálja újra

5 Érvénytelen eljáráshívás

6 Túlcsordulás

7 Nincs elég memória.

8 A tömb már dimenzionálva van

9 Az index a definiált határokon kívülre mutat

10 Többszörös definíció

11 Osztás nullával

12 A változó nincs definiálva

13 Az adattípus nem egyezik

14 Érvénytelen paraméter

18 A felhasználó megszakította a folyamatot

20 Resume használata hiba nélkül

28 Nincs elég veremmemória

35 Aleljárás vagy függvényeljárás nincsen definiálva

48 Hiba a DLL-fájl betöltésekor

49 Hibás DLL-hívási konvenció

51 Belső hiba

52 Érvénytelen fájlnév vagy fájlszám

53 A fájl nem található

54 Helytelen fájlmód

55 A fájl már meg van nyitva

57 Eszköz-I/O-hiba

58 A fájl már létezik

59 Helytelen rekordhossz

61 A lemez megtelt

62 Olvasás a fájl vége (EOF) után

63 Helytelen rekordszám

67 Túl sok fájl

68 Az eszköz nem érhető el

70 Hozzáférés megtagadva

71 A lemez nem áll készen

73 Nincs megvalósítva

74 A különböző meghajtók közötti átnevezés nem lehetséges

75 Elérésiút-/fájlhozzáférési hiba

76 Az elérési út nem található

91 Az objektumváltozó nincs beállítva

93 Érvénytelen mintakarakterlánc

94 Itt nem állhat nulla

250 DDE-hiba

280 Várakozás a DDE-kapcsolat válaszára

281 A DDE-csatornák elérhetetlenek

282 Egy alkalmazás sem válaszolt a DDE-kapcsolat kezdeményezésre

283 Túl sok alkalmazás válaszolt a DDE-kapcsolat kezdeményezésre

284 A DDE-csatorna lezárva

285 Külső alkalmazás nem hajthat végre DDE-műveletet

286 Időtúllépés a DDE válaszára várva

287 A felhasználó a DDE-művelet közben megnyomta az Esc billentyűt

288 A külső alkalmazás foglalt

289 DDE-művelet adat nélkül

290 Adat helytelen formában

291 A külső alkalmazás befejeződött

292 DDE-kapcsolat megszakítva vagy módosítva

293 A DDE-metódus meghívásakor nem volt nyitott csatorna

294 Érvénytelen DDE-hivatkozásformátum

295 A DDE-üzenet elveszett

296 A hivatkozás beillesztése már megtörtént

297 A hivatkozás érvénytelen tárgya miatt nem lehet beállítani a módját

298 A DDE-nek szüksége van a DDEML.DLL fájlra

323 A modult nem lehet betölteni; érvénytelen formátum

341 Érvénytelen objektumindex

366 Az objektum nem érhető el

380 Rossz tulajdonságérték

382 Ez a tulajdonság csak olvasható

394 Ez a tulajdonság csak írható

420 Érvénytelen objektumhivatkozás

423 A tulajdonság vagy metódus nem található

424 Kötelező objektum

425 Objektum helytelen használata

430 Az objektum nem támogatja az OLE Automationt

438 Az objektum nem rendelkezik ilyen tulajdonsággal vagy metódussal

440 OLE-automatizálási hiba

445 Az objektum nem támogatja a műveletet

446 A megadott objektum nem támogatja a nevesített argumentumokat

447 A megadott objektum nem támogatja a jelenlegi területi beállításokat

448 Az elnevezett argumentum nem található

449 Az argumentum nem hagyható el

450 Érvénytelen számú paraméter

451 Az objektum nem lista

452 Érvénytelen sorrend

453 A megadott DLL-függvény nem található

460 Érvénytelen vágólapformátum

951 Nem várt szimbólum:

952 Várt:

953 Szimbólum szükséges

954 Változó szükséges

955 Címke szükséges

956 Az érték nem alkalmazható

957 A változó már definiálva van

958 Az Aleljárás vagy függvényeljárás már definiálva van

959 A címke már definiálva van

960 A változó nem található

961 A tömb vagy eljárás nem található

962 Az eljárás nem található

963 A címke nincs definiálva

964 Ismeretlen adattípus

965 Exit szükséges

966 A kódblokk még mindig nyitott: hiányzó

967 A zárójelezés nem megfelelő

968 A szimbólum már máshogy lett definiálva

969 A paraméterek nem felelnek meg az eljárásnak

970 Érvénytelen karakter a számban

971 A tömböt dimenzionálni kell

972 If nélküli Else/Endif

973 nem engedélyezett eljáráson belül

974 nem engedélyezett eljáráson kívül

975 A méretmegadások nem egyeznek

976 Ismeretlen opció:

977 Konstans újradefiniálva

978 A program túl nagy

979 Karakterláncok vagy tömbök nem megengedettek

1000 Az objektumnak nincs ilyen tulajdonsága

1001 Az objektumnak nincs ilyen metódusa

1002 Szükséges argumentum hiányzik

1003 Érvénytelen számú paraméter

1004 Hiba a metódus végrehajtása során

1005 A tulajdonság nem állítható be

1006 A tulajdonság nem meghatározható

Támogasson minket!