Alapok

Ez a szakasz a LibreOffice Basickel való munka alapjait mutatja be.

A LibreOffice Basic-kód a sub...end sub és a function...end function szakaszok között megadott szubrutinokra és függvényekre épül. Minden szubrutint vagy függvényt meghívhat más szubrutin vagy függvény. Ha arra törekszik, hogy általános kódot írjon a szubrutinokhoz vagy függvényekhez, akkor valószínűleg azt ismét felhasználhatja más programokban. Lásd még Eljárások és függvények.

Jegyzet ikon

A változók, szubrutinok és függvények elnevezésére vannak korlátozások. Nem használhatja ugyanazt a nevet, mint az ugyanabban a függvénykönyvtárban levő másik modul.


Mi a szubrutin?

A Sub, a subroutine (szubrutin) szó angol változatának rövidítése, és a programnak egy bizonyos feladatot elvégző részét jelöli. Szubrutinokkal egy feladat kisebb, önálló eljárásokra bontható. A program feldarabolása eljárásokká és részeljárásokká az olvashatóságot javítja, és csökkenti a hibázás valószínűségét. A szubrutin általában kap néhány bemeneti paramétert, de nem ad vissza értékeket az őt meghívó szubrutinnak vagy függvénynek. Például:

DoSomethingWithTheValues(MyFirstValue,MySecondValue)

Mi a függvény?

A függvény lényegében egy szubrutin, amely értéket ad vissza. A függvény egy változódeklaráció jobb oldalán használható, vagy olyan helyeken, ahol általában érték használható, például:

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Globális és lokális változók

A globális változók érvényesek a modulon belüli összes szubrutinra és függvényre. Ezek a modul elején kerülnek deklarálásra, az első szubrutin vagy függvény indulása előtt.

A szubrutinban vagy függvényben deklarált változók csak a szubrutinon vagy függvényen belül érvényesek. Ezek a változók felülírják az ugyanolyan nevű globális és lokális változókat a fölérendelt szubrutinokból vagy függvényekből származó, ugyanolyan nevű változókkal.

Strukturálás

Miután a programot eljárásokra és függvényekre bontotta (Sub és Function utasításokkal), ezeket az eljárásokat és függvényeket mentheti fájlokba, más projektekben történő későbbi használatra. A LibreOffice Basic támogatja a modulokat és programkönyvtárakat. A szubrutinokat és függvényeket mindig a modulok tartalmazzák. Megadhat globális modulokat, vagy megadhatja őket egy dokumentum részeként. Több modul egy programkönyvtárban egyesíthető.

A Makró párbeszédablak segítségével átmásolhatja vagy áthelyezheti a szubrutinokat, függvényeket, modulokat és programkönyvtárakat egyik fájlból a másikba.

Támogasson minket!