Listening to Document Events

Listening to document events can help in the following situations:

A makrók hozzárendelése az eseményekhez mellett a LibreOffice dokumentumok által kiváltott eseményeket is figyelemmel kísérhetjük. Az alkalmazásprogramozási felület (API) közvetítői felelősek az esemény-parancsfájlok hívásáért. Ellentétben a figyelőkkel, amelyeknek minden támogatott metódust meg kell határozniuk, még akkor is, ha nem használják, a dokumentumfigyelőknek csak két metódusra van szükségük a beakasztott esemény-parancsfájlok mellett.

Dokumentumesemények felügyelete

Monitoring is illustrated herewith for Basic and Python languages using object-oriented programming. Assigning OnLoad script, to the Open Document event, suffices to initiate and terminate document event monitoring. Tools - Customize menu Events tab is used to assign either scripts.

Intercepting events helps setting scripts pre- and post-conditions such as loading and unloading libraries or track script processing in the background. Access2Base.Trace module usage is illustrating that second context.

Pythonnal

Events monitoring starts from object instantiation and ultimately stops when Python releases the object. Raised events are reported using Access2Base console.

note

OnLoad and OnUnload events can be used to respectively set and unset Python programs path. They are described as Open document and Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Monitor document events """
       '''
       adapted from 'Python script to monitor OnSave event' at
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Document events monitor """
         ''' report using Access2Base.Trace console OR
         report in 1st sheet, 1st column for Calc docs '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # uncomment for Calc documents only
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Start monitoring doc. events
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Output doc. events on 1st column of a Calc spreadsheet """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew at the earliest
         """ Start doc. events monitoring """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Document events are being logged", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload at the latest (optional)
         """ Stop doc. events monitoring """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Document events have been logged", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Intercepts all doc. events """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # only for Calc docs
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Release all activities """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Open Document' event
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Document has been closed' event
       pass # (optional) performed when disposed
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Back/Fore)ground console to report/log program execution.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Print free item list to console """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Append log message to console, optional user prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Set log messages lower limit """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Display console content/dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Mind the misspelled documentEventOccured method that inherits a typo from LibreOffice Application Programming Interface (API).


Tipp ikon

Az Alkalmazás indítása és az Alkalmazás bezárása események a felhasználói parancsfájlok vagy a LibreOffice parancsfájlok Python-útvonalának beállítására, illetve megszüntetésére használhatók. Hasonló módon a dokumentumalapú Python könyvtárak vagy modulok a Dokumentum megnyitása és A dokumentum bezáródik eseményekkel tölthetők be és oldhatók fel. További információkért lásd a Python modulok importálása című részt.


LibreOffice Basickel

Using Tools - Customize menu Events tab, the Open document event fires a ConsoleLogger initialisation. _documentEventOccured routine - set by ConsoleLogger - serves as a unique entry point to trap all document events.

controller.Events modul


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instance
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' ConsoleLogger unique entry point '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller.ConsoleLogger osztálymodul

Events monitoring starts from the moment a ConsoleLogger object is instantiated and ultimately stops upon document closure. StartAdapter routine loads necessary Basic libraries, while caught events are reported using Access2Base.Trace module.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design pattern object to be instantiated in the "Open Document" event
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' TAGOK
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' text message to log in console
       
     ' TULAJDONSÁGOK
     Private Property Get FileName As String
       ''' Rendszerfüggő fájlnév '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METÓDUSOK
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Monitor document events '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialize document events logging '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events are being logged", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Terminate document events logging '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events have been logged", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' ESEMÉNYEK
     ' Your code for handled events goes here
   
warning

Mind the misspelled _documentEventOccured method that inherits a typo from LibreOffice Application Programming Interface (API).


Dokumentumesemények felfedezése

The broadcaster API object provides the list of events it is responsible for:

Pythonnal


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Display document events """
       '''
       adapted from DisplayAvailableEvents() by A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

The Alternative Python Script Organizer (APSO) extension is used to render events information on screen.


LibreOffice Basickel


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Display document events '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Támogasson minket!