Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Az alábbiak egy új „Dialog1” nevű párbeszédablak létrehozására mutatnak példát. A párbeszédablak-szerkesztő Eszközök paneljén található eszközökkel hozza létre a párbeszédablakot, és adja hozzá a következő vezérlőelemeket: egy „CheckBox1” nevű Jelölőnégyzetet, egy „Label1” nevű Címkét, egy „CommandButton1” nevű Gombot és egy „ListBox1” nevű Listamezőt.

Figyelmeztetés ikon

Legyen következetes a kis- és nagybetűk használatával egy vezérlőelem object (objektum) változóhoz rendelése esetén.


Általános függvény párbeszédablakok betöltéséhez


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Párbeszédablak megjelenítése


REM változók globális meghatározása
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

A programban levő vezérlőelemek tulajdonságainak olvasása vagy szerkesztése


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM a párbeszédablak-modell beolvasása
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM a Label1 szövegének megjelenítése
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM a Label1 vezérlőelem szövegének megváltoztatása
  oLabel1.Text = "Új fájlok"
  REM a CheckBox1 vezérlőelem modelltulajdonságainak megjelenítése
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM a CheckBox1 vezérlőelem modelljében új állapot beállítása
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM a CommandButton1 vezérlőelem modelltulajdonságainak megjelenítése
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM a CommandButton1 vezérlőelem tulajdonságainak megjelenítése
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM párbeszédablak futtatása
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bejegyzés hozzáadása egy listamezőhöz


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM hozzáad a listamezőhöz egy új bejegyzést
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Bejegyzés eltávolítása egy listamezőből


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM a listamező első bejegyzésének eltávolítása
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Támogasson minket!