Symbolowa lajsta Tekstowy objekt

Wobsahuje formatěrowanske přikazy za tekst, kotryž je w rysowanskim objekće wobsahowany. Symbolowa lajsta Tekstowy objekt so jewi, hdyž w rysowanskim objekće dwójce klikaće.

Mjeno pisma

Zmóžnja wam, mjeno pisma z lisćiny wubrać abo mjeno pisma direktnje zapodać.

Móžeće wjacore, přez semikolony dźělene pisma zapodać. LibreOffice kóžde pomjenowane pismo w tym porjedźe wužiwa, jeli předchadne pisma k dispoziciji njejsu.

Symbol za Mjeno pisma

Mjeno pisma

Wulkosć pisma

Zmóžnja wam, mjez rozdźělnymi wulkosćemi pisma z lisćiny wubrać abo wulkosć manuelnje zapodać.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tučny

Tučny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Podšmórnyć

Podšmórnyć

Wyšej stajeny

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Symbol za Wyše stajeny

Wyšej stajeny

Nišo stajeny

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Symbol za Nišo stajeny

Nišo stajeny

Left

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Symbol za Nalěwo wusměrić

Nalěwo wusměrić

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Symbol za Centrowane

Right

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Symbol za Naprawo wusměrić

Naprawo wusměrić

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Symbol za Blokowa sadźba

Blokowa sadźba

Podpěra za aziske rěče

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Podawa horicontalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wot horjeka dele

Podawa wertikalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wot horjeka dele

Tekstowy směr wothorjeka dele

Wšitko wubrać

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Symbol za Wšě wubrać

Wšě wubrać

Znamješko

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Symbol za Znamješko

Znamješko

Wotstawk

Tu móžeće zasunjenja, wotstup, wusměrjenje a linkowy wotstup za tuchwilu wubrany wotstawk nastajić.

Symbol za Wotstawk

Wotstawk

Prošu podpěrajće nas!