Symbolowa lajsta Wobłuk

Hdyž wobłuk je wubrany, symbolowa lajsta Wobłuk najwažniše funkcije za formatěrowanje a pozicioněrowanje wobłuka skići.

Wotstawkowu předłohu nastajić

Připokazuje aktualnemu wotstawkej, wubranym wotstawkam abo wubranemu objektej předłohu.

Wotstawkowu předłohu nastajić

Wotstawkowu předłohu nastajić

Wobběh znjemóžnjeny

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

Móžeće tež tute nastajenje na rajtarku Wobběh wubrać.

Symbol Wobběh wupinjeny

Žadyn wobběh

Wobběh zmóžnjeny

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

Tutón symbol nastajenje Wobběh strony na rajtarku Wobběh reprezentuje.

Symbol Wobběh zapinjeny

Wobběh zapinjeny

Přeběžk

Places the object in front of the text.

Móžeće tež tute nastajenje na rajtark Wobběh definować.

Symbol Přeběh

Přeběh

Align Left

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Symbol za Nalěwo

Nalěwo

Center Horizontal

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Symbol za Centrowany

Centrowany

Align Right

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Symbol za Naprawo

Naprawo

Align Top

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Symbol za Horjeka wusměrić

Horjeka

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Symbol za Centrowane

Srjedźizna

Align Bottom

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

Symbol za Deleka wusměrić

Deleka

Ramiki

Klikńće na symbol Ramiki, zo byšće symbolowu lajstu Ramiki wočinił, hdźež móžeće ramik tabeloweho wobłuka abo objekta změnić.

Symbol za Ramiki

Ramiki

Linijowy stil

Klikńće na tutón symbol, zo byšće znošnu lajstu Linijowy stil wočinił, hdźež móžeće linijowy stil ramika změnić.

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Ramikowa barba

Klikńće na symbol Ramikowa barba, zo byšće symbolowu lajstu Ramikowa barba wočinił, kotraž wam zmóžnja, ramikowu barbu objekta změnić.

Symbol za Ramikowa barba

Ramikowa barba

Pozadkowa barba

Klikńće, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, hdźež móžeće pozadkowu barbu za wotstawk wubrać. Barba so na pozadk aktualneho wotstawka abo wubrane wotstawki nałožuje.

Symbol za Pozadkowa barba

Pozadkowa barba

Wobłukowe kajkosće

Inserts a frame that you can use to create a layout of one or more columns of text and objects.

Symbol za Wobłukowe kajkosće

Wobłukowe kajkosće

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Symbol za Cyle doprědka

Cyle doprědka

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Symbol za Cyle do pozadka

Cyle dozady

Zakótwjenje

Zmóžnja wam nastajenja zakótwjenja změnić.

Symbol za Zakótwjenje

Zakótwjenje

Wobłuki zwjazać

Zwjazuje wubrany wobłuk z přichodnym wobłukom. Tekst awtomatisce z jednoho wobłuka do druheho běži.

Symbol za Wobłuki zwjazać

Wobłuki zwjazać

Wobłuki rozdźělić

Rozdźěluje dwaj wobłukaj. Móžeće jenož zwisk dźělić, kotryž so wot wubraneho wobłuka do ciloweho wobłuka wupřestrěwa.

Symbol za Wobłuki rozdźělić

Wobłuki rozdźělić

Prošu podpěrajće nas!