Symbolowa lajsta Naličenske znamješka a Čisłowanje

Symbolowa lajsta Naličenske znamješka a čisłowanje funkcije wobsahuje, kotrež strukturu lisćinowych wotstawkow a jich porjad a lisćinowu runinu měnjeja.

niže zastopnjować

Přesuwa lisćinowy wotstawk tam, hdźež kursor je, abo wubrane lisćinowe wotstawki wo jednu lisćinowu runinu dele.

Symbol za Niže zastopnjować

wyše zastopnjować

Přesuwa lisćinowy wotstawk tam, hdźež kursor je, abo wubrane lisćinowe wotstawki wo jednu lisćinowu runinu horje.

Symbol za Wyše zastopnjować

Rozrjadowansku runinu z poddypkami niže zastopnjować

Zastopnjuje lisćinu lisćinoweho wotstawka niže, hdźež kursor je a jeje poddypki k přichodnej lisćinowej runinje.

Symbol za Rozrjadowansku runinu z poddypkami niže zastopnjować

Rozrjadowansku runinu z poddypkami niže zastopnjować

Rozrjadowansku runinu z poddypkami wyše zastopnjować

Zastopnjuje lisćinowu runinu lisćinoweho wotstawka wyše, hdźež kursor je a jeje poddypki k přichodnej lisćinowej runinje.

Symbol za Rozrjadowansku runinu z poddypkami wyše zastopnjować

Rozrjadowansku runinu z poddypkami wyše zastopnjować

Přesuwa wotstawk, w kotrymž kursor je, abo wubrane wotstawki, za přichodny wotstawk.

Symbol za Dele přesunyć

Přesuwa wotstawk, w kotrymž kursor je, abo wubrane wotstawki, před předchadny wotstawk.

Symbol za Horje přesunyć

Zapisk z poddypkami dele přesunyć

Přesuwa lisćinowy wotstawk, hdźež kursor je, a jeho poddypki za slědowacy lisćinowy wotstawk ze samsnej lisćinowej runinu.

Symbol za Zapisk z poddypkami dele přesunyć

Zapisk z poddypkami dele přesunyć

Zapisk z poddypkami horje přesunyć

Přesuwa lisćinowy wotstawk, hdźež kursor je, a jeho poddypki před předchadny lisćinowy wotstawk ze samsnej lisćinowej runinu.

Symbol za Zapisk z poddypkami horje přesunyć

Zapisk z poddypkami horje přesunyć

Nječisłowany zapisk zasadźić

Zasadźuje wotstawk bjez čisłowanja. Eksistowace čisłowanje so njewobwliwuje.

Symbol za Nječisłowany zapisk zasadźić

Nječisłowany zapisk zasadźić

Čisłowanje nowo započeć

Započina lisćinowe čisłowanje nowo. Tutón přikaz je jenož aktiwny, hdyž kursor je w lisćinje.

Symbol za Čisłowanje nowo započeć

Čisłowanje nowo započeć

Lisćinje přidać

Přidajće wubrane wotstawki, hač jako lisćinowy zapisk abo nic, jako dźěl lisćiny.

Symbol za Lisćinje přidać

Lisćinje přidać

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Symbol za dialog Naličenske znamješka a čisłowanje

Naličenske znamješka a čisłowanje

Standardne naličenske znamješkoStandardne čisłowanje

Klikńće dołho a wubjerće Přiměrić….

Prošu podpěrajće nas!