Symbolowa lajsta Tabela

Symbolowa lajsta Tabela funkcije wobsahuje, kotrež trjebaće, hdyž z tabelemi dźěłaće. Jewi so, hdyž kursor do tabele pohibujeće.

Linki zasadźić

Zasadźuje jednu linku abo wjacore linki do tabele pod wuběrom. Zo byšće wjace hač jednu linku zasadźił, wočińće dialog (wubjerće Tabela – Zasadźić – Linki…) abo wubjerće wjace hač jednu linku, prjedy hač na symbol klikaće. Druha metoda linki samsneje wysokosće kaž prěnjotnje wubrane linki zasadźuje.

Symbol za Linku zasadźić

Linku zasadźić

Špaltu zasadźić

Zasadźuje jednu špaltu abo wjacore špalty za wuběrom do tabele. Móžeće tež wjacore špalty naraz zasadźić, hdyž dialog wočinjeće (wubjerće Tabela – Zasadźić – Špalty) abo wjacore špalty wuběraće, prjedy hač na symbol klikaće. Jeli druha metoda so wužiwa, změja zasadźene špalty samsnu relatiwnu šěrokosć kaž wubrane špalty.

Symbol za Špaltu zasadźić

Špaltu zasadźić

Linku zhašeć

Deletes the selected row(s) from the table.

Symbol za Linki zhašeć

Linki zhašeć

Špaltu zhašeć

Deletes the selected column(s) from the table.

Symbol za Špaltu zhašeć

Špaltu zhašeć

Cele zwjazać

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Symbol za Cele zwjazać

Cele zwjazać

Symbol za Cele dźělić

Wulkosć optiměrować

Wočinja symbolowu lajstu, kotraž funkcije za optiměrowanje linkow a špaltow w tabeli wobsahuje.

Symbol za Wulkosć optiměrować

Wulkosć optiměrować

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Pozadkowa barba

Klikńće, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, hdźež móžeće pozadkowu barbu za wotstawk wubrać. Barba so na pozadk aktualneho wotstawka abo wubrane wotstawki nałožuje.

Symbol za Pozadkowa barba

Pozadkowa barba

Awtomatiski format

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Ramiki

Klikńće na symbol Ramiki, zo byšće symbolowu lajstu Ramiki wočinił, hdźež móžeće ramik tabeloweho wobłuka abo objekta změnić.

Symbol za Ramiki

Ramiki

Linijowy stil

Klikńće na tutón symbol, zo byšće znošnu lajstu Linijowy stil wočinił, hdźež móžeće linijowy stil ramika změnić.

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Ramikowa barba

Klikńće na symbol Ramikowa barba, zo byšće symbolowu lajstu Ramikowa barba wočinił, kotraž wam zmóžnja, ramikowu barbu objekta změnić.

Symbol za Ramikowa barba

Ramikowa barba

Sortěrować

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Suma

Aktiwizuje sumowu funkciju. Dźiwajće na to, zo kursor dyrbi w celi być, hdźež so ma suma jewić.

Symbol za Suma

Suma

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Prošu podpěrajće nas!