Format

Wobsahuje přikazy za formatěrowanje wuhotowanja a wobsaha wašeho dokumenta.

Tekst

Wočinja podmeni, hdźež móžeće přikazy za tekstowe formatěrowanje wubrać.

Wotstup

Wočinja podmeni, hdźež móžeće přikazy za tekstowy wotstup wubrać.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Formatěrowanje klonować

Wubjerće najprjedy tekst abo objekt a klikńće potom na tutón symbol. Klikńće potom na druhi tekst abo ćehńće jón abo klikńće na objekt, zo byšće samsne formatěrowanje nałožił.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Spotlight Direct Character Formatting

Spotlights direct character formatting applied in the text.

Znamješko

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Wotstawk

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lisćiny

Wočinja podmeni, hdźež móžeće přikazy za wutworjenje a wobdźěłowanje lisćinow wubrać.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Themes

The bundling of color, font and format settings is possible under the concept of Theme.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title page

Opens a dialog where you can design a title page.

Komentary

Hdyž komentary eksistuja, so dialog „Znamješko“ pokazuje. Změny pisma a pismoweho formatěrowanja so na wšě komentary nałožuja.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Špalty

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Sections

Changes the properties of sections defined in your document.

Wobraz

Wočinja podmeni, hdźež móžeće přikazy za wobdźěłowanje wobrazow wubrać.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Name

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Wjerćeć abo kiwknyć

Wočinja podmeni, hdźež móžeće wubrany twar abo wobraz wjerćeć abo kiwknyć. Tekstowe pola dadźa so jenož wjerćeć.

Group

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Prošu podpěrajće nas!