Menije

Slědowacy wotrězk temy pomocy nalistuje, kotrež su za menije a dialogi k dispoziciji.

Symbol za Notica

Wokno, kotrež dokument wobsahuje, kotryž chceće wobdźěłać, dyrbi so wubrać, zo bychu so menijowe přikazy wužiwali. Runje tak dyrbiće objekt w dokumenće wubrać, zo byšće menijowe přikazy wužiwał, kotrež su z objektom zwjazane.


Warnowanski symbol

Menije su wot konteksta wotwisne. To woznamjenja, zo te menijowe zapiski su k dispoziciji, kotrež su za aktualne dźěło relewantne. Jeli kursor je w teksće, su wšě menijowe zapiski k dispoziciji, kotrež su za wobdźěłowanje trěbne. Jeli sće grafiku w dokumenće wubrał, widźiće wšě menijowe zapiski, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće grafiki wobdźěłał.


Dataja

Tute přikazy za aktualny dokument płaća, wutworjeja dokument, wočinjeja eksistowacy dokument abo začinjeja nałoženje.

Wobdźěłać

Tutón meni přikazy za wobdźěłowanje wobsaha aktualneho dokumenta wobsahuje.

Napohlad

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež pokazanje dokumenta na wobrazowce wodźa, wužiwarski powjerch měnjeja a maja přistup k wobłukam bóčnicy.

Zasadźić

Meni Zasadźić přikazy za zasadźowanje nowych elementow do wašeho dokumenta wobsahuje. To su wobrazy, medije, diagramy, objekty z druhich nałoženjow, hyperwotkazy, komentary, symbole, nóžki a wotrězki.

Format

Wobsahuje přikazy za formatěrowanje wuhotowanja a wobsaha wašeho dokumenta.

Předłohi

Tabela

Pokazuje přikazy za zasadźowanje, wobdźěłowanje a hašenje tabele a jeje elementow w tekstowym dokumenće.

Formular

Wobsahuje přikazy za aktiwizowanje naćiskoweho modusa formularow, asistentow wodźenskich elementow a zasadźowanje formularowych wodźenskich elementow do wašeho dokumenta.

Nastroje

Wokno

Wobsahuje přikazy za wobchadźenje z dokumentowymi woknami a zo bychu je pokazali.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startować a wodźić.

Prošu podpěrajće nas!