Symbolowa lajsta Serijowy list

Symbolowa lajsta Serijowy list přikazy za kónčne kroki procesa serijoweho lista wobsahuje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty a tam Serijowy list.


Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Ličba přijimarjow)

Zapodajće čisło datoweje sadźby přijimarja, zo byšće přehlad dokument serijoweho lista za přijimarja pokazał.

Wužiwajće přehladowanske tłóčatka, zo byšće adresowe datowe sadźby přepytał.

Přijimarja wuzamknyć

Wuzamkuje aktualneho přijimarja z tutoho serijoweho lista.

Jednotliwe dokumenty wobdźěłać

Wutwori jenički serijowy dokument z łamanjemi strony mjez kóždym přijimarjom. Mjena a adresy přijimarjow su w dokumenće wobsahowane, kotrež dadźa so přiměrić, jeli trjeba.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Prošu podpěrajće nas!