Łamanja strony zasadźić a zhašeć

Manuelne łamanje strony zasadźić

 1. Klikńće na swój dokument, hdźež so ma nowa strona započeć.

 2. Tłóčće +Enter.

Manuelne łamanje strony zhašeć

 1. Klikńće před prěnim znamješkom na stronje, kotraž manuelnemu łamanju strony slěduje.

 2. Tłóčće wróćo suwacu tastu.

Manuelne łamanje strony zhašeć, kotrež je před tabelu

 1. Klikńće z prawej tastu do tabele a wubjerće Tabela.

 2. Klikńće na rajtark Tekstowy běh.

 3. Znjemóžńće kontrolny kašćik Łamanje.

Spěšnje mjez wysokim a šěrokim formatom přepinać

Standardna dokumentowa předłoha, kotruž LibreOffice Writer k dispoziciji staja, wjacore předłohi strony skići, z kotrychž Standardna předłoha strony ma wusměrjenje Wysoki format a předłoha strony Prěčny format wusměrjenje prěčny format.

Tutej předłoze datej so wužiwać, zo byštej mjez wysokim a prěčnym formatom přepinałoj, hdyž manuelne łamanja zasadźujeće a přihódnu předłohu strony kaž deleka wopisane wuběraće:

 1. Stajće kursor tam, hdźež so ma łamanje strony zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – Dalše łamanja – Manuelne łamanje…. Dialog Łamanje zasadźić so wočini.

 3. Wubjerće nastajenje Łamanje strony a we wuběranskej lisćinje Předłoha strony předłohu strony, kotraž so ma na stronu za łamanjom (předłoha strony Standard, prěčny format atd.) nałožić.

 4. Jeli nałožene dyrbi so na wěstym městnje w dokumenće znowa změnić (na přikład dokelž chceće so wot prěčneho do wysokeho formata wróćić), stajće kursor na tute městno a wospjetujće do toho wopisane kroki.

tip

Čitajće stronu pomocy Wusměrjenje strony změnić, zo byšće wjace wo rozšěrjenych konfiguracijach zhonił, kotrež dadźa so nastupajo wusměrjenje strony definować.


Prošu podpěrajće nas!