Linkowe čisła přidac

LibreOffice móže linkowe čisła do cyłeho dokumenta abo do wubranych wotstawkow we wašim dokumenće zasadźić. Linkowe čisła so z dokumentom sobu wućišćuja. Móžeće interwal za linkowe čisłowanje a spočatne linkowe čisło podać a, hač so maja prózdne linki abo linki we wobłukach sobu ličić. Móžeće tež dźělatko mjez linkowymi čisłami zasadźić.

note

Linkowe čisła w formaće HTML k dispoziciji njejsu.


Cyłemu dokumentej linkowe čisła přidać

 1. Wubjerće Nastroje – Linkowe čisłowanje….

 2. Wubjerće Čisłowanje pokazać a wubjerće potom požadane nastajenja.

 3. Klikńće na W porjadku.

Wěstym wotstawkam linkowe čisła přidać

 1. Wubjerće Nastroje – Linkowe čisłowanje….

 2. Wubjerće Čisłowanje pokazać.

 3. Tłóčće , zo byšće wokno Předłohi wočinił a klikńće na symbol Wotstawkowe předłohi.

 4. Klikńće z prawej tastu na wotstawkowu předłohu „Standard“ a wubjerće Změnić.

  Wšě wotstawkowe předłohi na předłoze „Standard“ bazuja.

 1. Klikńće na rajtark Rozrjad a lisćina.

 2. Znjemóžńće we wobłuku Čisłowanje linkow kontrolny kašćik Tutón wotstawk do čisłowanja linkow zapřijeć.

 3. Klikńće na W porjadku.

 4. Wubjerće wotstawki, hdźež chceće linkowe čisła přidać.

 5. Wubjerće Format – Wotstawk…, a likńće potom na rajtark Rozrjad a lisćina tab.

 6. Wubjerće Tutón wotstawk do čisłowanja linkow zapřijeć.

 7. Klikńće na W porjadku.

Móžeće tež wotstawkowu předłohu wutworić, kotraž čisłowanje linkow wobsahuje a ju na wotstawki nałožić, kotrymž chceće linkowe čisła přidać.

Spočatne linkowe čisło postajić

 1. Klikńće do wotstawka.

 2. Wubjerće Format – Wotstawk… a klikńće potom na rajtark Rozrjad a lisćina.

 3. Wubjerće kontrolny kašćik Tutón wotstawk do čisłowanja linkow zapřijeć.

 4. Wubjerće kontrolny kašćik Pola tutoho wotstawka znowa započeć.

 5. Zapodajće linkowe čisło do pola Započeć z.

 6. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!