Čisłowe wobłuki definować

Móžeće podobne zapiski, na přikład citaty, awtomatisce w swojim dokumenće čisłować.

  1. Zapodajće tekst, kotremuž chceće čisłowanje připokazać, na přikład „Citat čo.“.

  2. Wubjerće Zasadźić – Polo – Dalše pola… a klikńće potom na rajtark Wariable.

  1. Klikńće na „Čisłowy wobłuk“ w lisćinje Typ.

  2. Zapodajće „Citat“ do pola Mjeno.

  3. Wuwjedźće jednu ze slědowacych akcijow:

  1. Klikńće na Zasadźić a potom na Začinić.

Prošu podpěrajće nas!