Spóznawanje ličbow w tabelach zmóžnić abo znjemóžnić

LibreOffice móže ličb abo datumy awtomatisce spóznać, kotrež do tabeloweje cele zapodawaće a je z teksta do přihódneho ličbneho formata přetworić. Wužiwajće Tabela – Ličbny format…, zo byšće pokazanje zapodateje hódnoty změnił.

Hdyz so zapodaće jako ličba njespóznawa, so ličbna kategorija do Tekst změni a zapodaće so njezměni.

Jeli ličbne spóznawanje w nastajenjach markěrowane njeje, so ličby w tekstowym formaće składuja a awtomatisce nalěwo wusměrjeja.

Zo byšće tutu funkciju zmóžnił abo znjemóžnił, wuwjedźće jednu ze slědowacych akcijow:

Tuta funkcija globalnje za wšě tabele we wšěch dokumentach płaći. Hdyž je zmóžnjena, zapodawanje datuma abo ličby k awtomatiskemu formatěrowanju wjedźe. Hdyž so tuta funkcija zmóžnja abo znjemóžnja, so eksistowace datowe formatěrowanje njezměni.

LibreOffice Writer – Tabela

Prošu podpěrajće nas!