Grafiki zasadźić

Su wjacore móžnosće, z kotrymiž móžeće grafiski objekt do tekstoweho dokumenta zasadźić.

Grafiku z dataje zasadźić

Inserting Graphics From the Gallery With Drag-and-Drop

Skenowany wobraz zasadźić

Grafiku z LibreOffice Draw abo Impress zasadźić

Diagram Calc do tekstoweho dokumenta zasadźić

Prošu podpěrajće nas!