Swójske zapisy

Móžeće telko swójskich zapisow wutworić kaž chceće.

Swójski zapis wutworić

 1. Wubjerće słowo abo wjacore słowa, kotrež chceće swójskemu zapisej přidać.

 2. Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk zapisa….

 3. Klikńće na tłóčatko Nowy swójski zapis pódla pola Zapis.

 4. Zapodajće mjeno za zapis w polu Mjeno a klikńće na W porjadku.

 5. Klikńće na Zasadźić, zo byšće nowemu zapisej wubrane słowa přidał.

 6. Klikńće na Začinić.

Swójski zapis zasadźić

 1. Klikńće w dokumenće tam, hdźež chceće zapis zasadźić.

 2. Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapis wobsaha, hesłar abo literarny zapis….

 3. Wubjerće na rajtarku Typ mjeno swójskeho zapisa, kotryž sće w polu Typ wutworił.

 1. Wubjerće požadane nastajenja.

 2. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!