Literarny zapis wutworić

Literarny zapis je lisćina spisow, na kotrež so w dokumenće poćahujeće.

Bibliografiske informacije składować

LibreOffice bibliografiske informacije w datowej bance literatury składuje, abo w jednotliwym dokumenće.

Informacije w datowej bance literatury składować

 1. Wubjerće Nastroje – Datowa banka literatury

 2. Wubjerće Daty – Datowa sadźba.

 3. Zapodajće mjeno za zapisk literarneho zapisa do pola Krótke mjeno a přidajće potom datowej sadźbje přidatne informacije w zbytnych polach.

 4. Začińće wokno Datowa banka literatury.

Bibliografiske informacije do jednotliweho dokumenta składować

 1. Klikńće do swojeho dokumenta, hdźež chceće literarny zapisk přidać.

 2. Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk literarneho zapisa….

 3. Wubjerće Dokumentowy wobsah a klikńće na Nowy.

 4. Zapodajće mjeno za zapisk literarneho zapisa do pola Krótke mjeno.

 5. Wubjerće wozjewjenske žórło za datowu sadźbu w polu Typ a zapodajće potom přidatne informacije do zbytnych polow.

 6. Klikńće na W porjadku.

 7. Klikńće w dialogu Zapisk literarneho zapisa zasadźić na Zasadźić a potom na Začinić.

Symbol za Notica

When you save a document that contains bibliography entries, the corresponding records are automatically saved in a hidden field in the document.


Zapiski literarneho zapisa z datoweje banki literatury zasadźić

 1. Klikńće do swojeho dokumenta, hdźež chceće literarny zapisk přidać.

 2. Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha – Zapisk literarneho zapisa…

 1. Wubjerće Datowa banka literatury.

 2. Wubjerće mjeno zapiska literarneho zapisa, kotryž chceće do pola Krótke mjeno zasadźić.

 3. Klikńće na Zasadźić a potom na Začinić.

Prošu podpěrajće nas!