Zapiski hesłarja abo zapisa wobsaha definować

Zapiski hesłarja definować

  1. Klikńće do słowa abo wubjerće słowa w swojim dokumenće, kotrež chceće jako zapisowy zapisk wužiwać.

  2. Wubjerće Zasadźić – Zapis wobsaha a hesłar – Zapisk zapisa… a čińće tole:

Dialog Zapisowy zapisk

Zapiski zapisa wobsaha definować

Najlěpša móžnosć zapis wobsaha załožić je, předdefinowane wotstawkowe předłohi „Nadpismo N“, na přikład „Nadpismo 1“ na wotstawki nałožić, kotrež chceće do swojeho zapisa wobsaha zapřijeć.

Swójsku wotstawkowu předłohu jako zapisk zapisa wobsaha wužiwać

  1. Wubjerće Nastroje – Nadpismowe čisłowanje… a klikńće potom na rajtark Čisłowanje.

  2. Wubjerće wotstawkowu předłohu, kotruž chceće do swojeho zapisa wobsaha zapřijeć, w polu Wotstawkowa předłoha.

  3. Klikńće na runinu za wotstawkowu předłohu w lisćinje Runina.

  4. Klikńće na W porjadku. Móžeće nětko předłohu na nadpisma w swojim dokumenće nałožić a je do swojeho zapisa wobsaha přewzać.

tip

LibreOffice zapiski zapisa wobsaha na zakładźe rozrjadowanskeje runiny wotstawkoweje předłohi a wotstawkoweho wobsaha wutworja. Jeli wotstawk je prózdny, njepřewozmje do zapisa wobsaha. Zo byšće wunuzował, zo so prózdny wotstawk w zapisu wobsaha nalistuje, zasadźće mjezotu abo škitanu mjezotu do wotstawka. Mjezoty, kotrež su so do tekstoweho pola Za rajtarka Čisłowanje w dialogu nadpismoweho čisłowanja zapodali, za tutón zaměr njefunguja, dokelž su dźěl wotstawkoweho čisłowanja, nic wotstawkoweho wobsaha.


Prošu podpěrajće nas!